”Switch Pour On” er et effektivt insektmiddel som inntil i fjor var enkelt å få kjøpt i Sverige. Nå er middelet heller ikke lovlig i Sverige til fritt salg. Grunnen til dette er at produktet inneholder permetrin som ikke er godkjent for matproduserende dyr.

Insekter kan være veldig plagsomt for hestene i sommerhalvåret. Dersom hesten er tatt ut av matkjeden eller man ser dyrevelferdsmessige sider ved å kunne gi produktet, kan det gis for å bedre velferden til hesten. Den aktuelle hesten skal da tas ut av matkjeden. Produktet bestilles av veterinær som påfører dette i hestepasset. insektHesten vil da ikke kunne bli leveres til slakt. Det finnes et unntak og det er hester som har fått påført middelet før 18. februar 2014. Det er en tilbakeholdelsestid på 60 dager.

Produktet er som navnet tilsier, et produkt man heller over ryggen fra hale til hode. Dette går så inn i blodet til hestene og sprer seg rundt i kroppen. Nærmere bruksanvisning kan man lese på flasken.

 

Les mer på mattilsynets side her