Halm som stro

Det er mange hester i dagens Norge som tilbringer over halve døgnet i en stall. Det er opp til oss å lage miljøet og forholdene best mulig for hestene. Underlaget i boksene er en av faktorene som må være bra.

Hestenes høver trenger et passe tørt og mykt underlag da mykt underlag gir hesten mindre belastning på sener og ledd. Mykt underlag gir i tillegg en bedre blodgjennomstrømning og kvaliteten på høvene holder seg derfor bedre. Hestene legger seg også ofte ned og belastningen på kroppen blir mindre ved mykt underlag samtidig som det isolerer godt mellom hest og gulvet.

Klimaet i stallen må også tilby hestene gode forhold for hestens luftveier. Dette skapes ved at det ikke er amoniakk og andre gasser i rommet. Det må være lite støv som ikke inneholder mugg og soppsporer.

Med hestens behov i tankene så er det nødvendig å dekke betongen i hesteboksene, med noe som kan tilby det miljøet man ønsker. Det er derimot to faktorer til som er med på å bestemme hva man gjør. Det dreier seg om økonomi og arbeidsmengde.

urinundermatteMange dekker betonggulvet med gummimatter for å tilby hestene det myke underlaget som det er behov for. Dette er en måte man kan minske strø behovet og dermed redusere økonomiske kostnader. På minus siden er utfordringen at urin kan renne ned under mattene og blir liggende der å avgi gasser. Bruk av matter krever derfor nøye oppfølging i forhold til rengjøring under mattene.

Et generelt daglig renhold er det som generelt avgjør hvor bra strøet fungerer.

– Daglig god møkking der man spesielt får ut all urinen er nødvendig.

– Lar man urin ligge til talle så må man ha minimum 15 cm som blir liggende i ro, slik at det ikke blir ammoniakkdamp.

– Møkk boksen når hesten er ute slik at støv og gasser ikke vil plage hesten.

– Er strøet støvete når nytt strø legges inn så eldt det godt sammen med det gamle uten å virvle opp alt støv i luften.

– Støver strøet så vann det gjerne noe slik at støvet får bundet seg med resten av strøet.

– Det kan være en god idee å bruke desinfiserende pulver som man strør på betongen og som absorberer ammoniakk, tar bort lukt og minimerer virus- og bakterieangrep. (Se egen artikkel)

 

Husk oppbevaring:

Fuktig strø fryser om vinteren. Spesielt mose og flis kan gi utfordringer dersom det fryser til.

 

Hva sier loven:

FOR 2005-06-02 nr 505: Forskrift om velferd for hest § 20. Renhold og strø: Det skal være godt renhold i stallen, og utgjødsling skal skje hver dag. Kravet om daglig utgjødsling gjelder ikke for liggeareal med talle. Strø skal brukes i nødvendig utstrekning for å holde hestene tørre og rene, isolere mot varmetap og beskytte mot utvikling av sår og skader forårsaket av underlaget. Talle skal strøs etter behov.

 

Det finnes mange alternativer for strø til bruk i bokser. Alle har noen positive og noen mindre heldige sider. Prismessig varierer det ut i fra lokale forhold og behov. Spesialprodukter pakket i små baller koster mye mer enn om man får en konteiner levert på stallen. Fjerning av brukt strø med med møkk og urin er en annen kostnad man må ta med i vurderingen av ønsket strøtype.

 

Sagflis

Det mest brukte strøet i Norge er sagflis og fås i varierende størrelse på flisen. Sagflis er stort sett lett tilgjengelig og kan fåes til en relativt grei pris. Flisen kan fåes innpakket eller i løs form. Fordelen med sagflis er at den ofte blir liggende stabilt i boksen, urin samles lett opp og møkkingen går derfor ofte veldig greit. Ulempen er at flis kan fort støve når den blir for tør.

 

Kutterflis

Sagflis kan ofte bestå av mange små partikler, mens kutterflis er ett produkt som består av større biter treverk. I dag leveres de som regel støvsugd, slik at de små partiklene innimellom blir fjernet. Fordelen med god kutterflis er mindre støv, men ulempen kan være at den ikke ligger så godt i boksen som flis. Kutterflisen er som regel dyrere enn vanlig sagflis da den er behandlet og pakket i sekker.

 

Papir

Gamle aviser som kuttes opp til strø kan fåes kjøpt. Fordelen med papirstrø er at det suger godt opp urinen og isolerer godt. Det aller beste er at det har nesten ikke noe støv slik at hester med luftveisproblemer trives godt med papir som strø. Fuktig papir kan derimot være tungt å møkke, men det komposterer bra.

 

Torv

Flere tyr til torv som strø i boksene. Dette er et produkt som har veldig god sugeevne, ligger bra i boksen pga den naturlige fukten og som har lite støv om det er fuktig nok. Torv er lett nedbrytbar slik at den er god til kompostering. Ulempen med torv er at den kan pga sin fuktighet gi mer fukt i stallen, kan inneha soppsporer, samtidig som den fryser lettere pga fuktigheten. Det gir dessuten mørke bokser i veldig ofte allerede mørke staller. Det går an å kjøpe torv iblandet kutterspon for å få boksen lysere men også for å få mer luft i strøet og dermed mindre fryseproblematikk. Det anbefales å ha talle på minimum 15 cm når man bruker torv.

 

Pelletsbiter

Et spesialprodukt er pellets som man får levert i sekker. Dette legges i boksen og vannes. Da eser de ut til 3 ganger sin egen størrelse. Påføring av ny pellets kan med fordel vannes.. Pelletsen er varmebehandlet slik at den er fri for evt. sopp og muggsporer. Den støver lite og har god oppsugningsevne. En stor fordel med pellets er at den tar liten plass til lagring.

 

Halm

I andre land er halm et mye brukt strø i boksene, da dette er ofte lettest tilgjengelig. Hestene er fra naturens side vant til å spise nesten 20 timer så med halm har hestene mulighet til å ha noe å gnage på. Mange mener de kan få litt vom, men det viser seg at de fleste hestene lar halmen ligge når de har stått på den en stund. Kuttet halm er bedre enn ukuttet. Dette fordi det er lettere å møkke, binder bunden bedre og komposterer bra.

Halm fra havre er å foretrekke fremfor bygg da havren ikke er så attraktiv å spise samtidig som den har en avførende effekt. Bygg derimot tiltrekker seg mest fuktighet. Hvete skal ikke brukes da det kan gi fordøyelsesproblemer pga stivelsen i hveten.

Det er viktig at halmen er av god kvalitet og ikke inneholder soppsporer som kan gi store plager for hestene.

 

Bark

Et produkt som kan brukes er en blanding av bark og kutterflis. Produktet har rundt 30% bark og resten kutterflis. Fordelen med dette er lite støv og god oppsugningsevne.