For mange foreninger og lag, har ordningen vært et viktig økonomisk bidrag til driften. Bare i løpet av de fire første månedene i 2013 er det delt ut 118 millioner kroner. Det har derimot vist seg at det har blitt registrert foreninger og lag som ikke går inn under hva intensjonen med ordningen var.

For å rette opp dette har det blitt laget en endring i forskriftene. Hovedforskjellen er at det i den nye er lagt inn en ny paragraf, som inneholder formål med ordningen.

” Formålet med grasrotandelen er å fremme frivillig, allmennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå. Med allmennyttig menes at enhetens virksomhet må ivareta allmenne samfunnsinteresser og være tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker.”

Ny kontroll innstans

Forskriften gir en spissing av teksten under kriterier for deltagelse. Dersom det er tvil om søker av grasrotmidler kan falle inn under ordningen er det fra 1.juli Lotteri- og stiftelsestilsynet (LS) som avgjør. Får man et avslag kan man etter den nye forskriften, klage til Lotterinemnda som er klageinstans for Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak.

For alle rede eksisterende mottakere av grasrotandel, kan LS stanse utbetalinger om det er mistanke om at ordningen misbrukes. LS har i tillegg mulighet til å vedta utestengelse i inntil fem år. I tillegg kan det bli aktuelt å betale tilbake det som er mottatt på feil premiss.

Endringer i utbetalingsbeløpene

De som er og blir godkjente får utbetalt 5 % av spillinnsatsen på produkter betalt med Norsk Tippings spillekort. Spillene Flax, Extra og Belago omfattes ikke av ordningen.

Terminalspill på Multix gir 10 % av spillinnsats etter fradrag for gevinster. Dette var hele 25% i den gamle forskriften.

 

Les forskriften fra 2009 her


Les endringene i forskriften her


Les mer om Grasrotandel ordningen her