solor stand

Solør Agrotre produserer strø til hester av ren furu. Sammensetningen, valg av treslag og produksjonsmetode er nøye valgt for å få til et produkt som er best mulig for hestene. Under Oslo Horseshow viste Ole Petter Valby og Ine Tidemandsen frem produktet.

Solør har produsert trevarer siden 1961. Hovedproduktet har vært impregnerte gjerdestolper som selges bla via Felleskjøpet over hele landet. De produserer i tillegg lysmaster som sendes så langt av gåre som Bangladesh

Siste produkt ut er flis til dyr. Produktet brukes av Sau, storfe, hest, m.f.

Dette produktet er laget av ren furu. Fordelen med det er at flisen har god reduserende virkning på bakterier og infeksjoner da furu har naturlige antiseptiske stoffer. Tjære utvinnes fra furu så en skal ikke se bort fra at furuflis er godt for høvene.

Flisen produseres av en maskin som kun finnes i Norge og England. Flisen er mao ikke rester fra annen produksjon. Furustokkene som brukes blir først barket, sortert, tørkes og høvlet. Deretter blir produktet støvesugd for de aller fineste partiklene.

stro solorEn unik løsning

Det som er spesielt med det ferdige produktet er at det både har store og mindre flisbiter. Ved bruk faller de minste i bunden av boksen og de større blir liggende oppå. På den måten får man en fin solid såle i bunn og løst topplag med luft på toppen. 70% av flisen er av større biter, mens de resterende 30% er mindre biter. I flisen er det i tillegg 5-7% furubark som har en unik oppsugningsevne. Furubark brukes bla til oppsuging av oljeutslipp.

Når en hest gjør fra seg vil fukten spres med de store flisa ned til de mindre der alt suges opp. Dermed forblir toppskiktet tørrere enn om alt strø var av samme størrelse. Produktet generelt inneholder noe mer fukt en annet kutterspon, uten at den mister sin absorberende evne. Fukten er viktig for et godt og støvfritt strø.

solor stroBruk

Ved bruk anbefaler de 15-20 cm i boksene. Den solide bunnen gjør at hester som ruller eller som er urolige ikke kommer ned til betongen. Ved møkking kan man skyve det rene topplaget til siden og måke unna det fuktige i bunn.

Ole Petter forteller at de har fått en 3 års leveringsavtale til Kingsland Oslo Horseshow.

 

Les mer om produktet her