Norges Rytterforbund har siden 2009 tatt inn en årlig hestelisens fra klasse lett B på distrikts stevner og oppover. Disse midlene skal gå til utbedringer av ridebaner og evt. nyetablering i sammenheng med tippemidler. Midlene kan da inngå som en del av egenkapitalen i en tippemiddelsøknad.

De første årene fikk store regionsanlegg støtte. Nå har flere mindre steder fått midler og i år har turen også kommet til klubber som bruker private anlegg.

Private anlegg kan søke om klubben har en ti årig skriftlig avtale, der man blir sikret adgang til ridebanen og at inntekter klubben har på banen i forbindelse med klubbdrevet aktivitet tilfaller rideklubben.

En erfaring man har gjort er at mange anlegg ikke er gode nok på daglig vedlikehold. Anlegg som får midler må derfor ha en plan for jevnlig slodd-/harving samt vanningsanlegg. Kontinuerlig fjerning av møkk er en selvfølge.

Ridebanebunn der vannet ikke renner bort med en gangI år er det to søknadsfrister 30. juni og 15.november. På den måten blir midlene fordelt noe mer fortløpende. Ut fra tidligere år forventes det at man kan dele ut opp til 3. mil kroner dette året.

 

Les mer på rytter.no  

Les utlysningsbrev «krafttak for ridebanebunner» 2016- 2017 her

Les søknadsskjema for klubber med eget anlegg her

Les søknadsskjema for klubber som leier anlegg her

 

Få hjelp til ridebunnen her