Hest og Helse er medlem av Extra stiftelsen. De deler ut overskuddet fra Extra-spillet. Hele 27 helse- og rehabiliteringsorganisasjoner er medlem i Extra stiftelsen. Hest og Helse er en av dem.

Generalsekretær for Hest og Helse, Kjell Myhre fortalte under organisasjonens  40 års jubileum om viktigheten av støtten organisasjonen og medlemmene får av ExtraStiftelsen.

Søk til Hest og Helse før 15.mai

Formelt søker Hest og Helse stiftelsen for midler til prosjektene på vegne av medlemmer som søker. Fristen for Hest og Helse for å søke er 15.juni, men for å bearbeide alle søknader så er fristen for medlemmene i Hest og Helse 15.mai.

24 prosjekter har hittil fått ca 9,5 millioner i støtte. Primært er prosjektene i kategorien rehabilitering men det har også blitt gitt støtte til 3 prosjekter som går på forebygging.

Søknadene kan rette seg mot somatisk helse, psykisk helse, tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, pårørende, bedring av levekår og andre helseområder.

 

Hest og helse avholder seminar om mulighetene årlig. Se aktivitet kalenderen her

 

Les mer om Hest og helse her

Les mer om Extra stiftelsen her