Sverige er en del av EU og må dermed endre noen av sine regler. Det dreier seg bl.a. om et evt lovforslag, som gjør at hestene skal forurenser mindre enn i dag og at hester skal registreres med bostedsadresse. Det er også kommet endringer i hesteholdforeskriften som bla har gitt endrede krav til for eksempel innredning.

Stor endring i areal og bruk

En av de store diskusjonene om dagen, er forslaget om endring av lov i forhold til hestenes uteområde. Bakgrunnen er at man vil ha ned forurensningen fra hester til elver og bekker. Det er mao ikke hensyn til dyrevelferd og hestenes størrelse på arealer som ligger til grunn.

Det er Jordbruksverket som kommer med forslaget. Dersom lovforslaget blir fremmet og går igjennom, vil det kunne påvirke veldig mange hesteholdere, og kan som følge gi at staller må redusere antall hester, eller stenge helt da de ikke har store nok uteområder.

Hestene har god plass ute i store paddockerI forslaget ligger det nemlig at det kun skal være 2-3 hester pr hektar mark. Et slikt området kan kun benyttes i maks ti år før det må brukes til noe annet. 80% av området skal i tillegg være gresslagt og ikke ned trampet. Kun 10% kan være ned trampet og 10% delvis ned trampet. Hele området skal også møkkes. Dette gjelder både sommer som vinter.

Lovpålagt registrering av hestens bosted og melding av flytting

En annen endring som kommer i 2021 er ny djurhälsolag som krever at alle staller skal registreres og at alle hester skal være registrert med bostedsadresse. Skal hesten flyttes må det sendes flyttemelding. Jordbruksverket jobber med å lage et system som gjør at eiere lett kan gjennomføre dette.

Hesteholdforeskriften har blitt endret

I Norge har vi forskrift om velferd for hest, med tilhørende retningslinjer fra Mattilsynet, som er mer detaljert. Den nye forskriften i Sverige ble diskutert høylytt i lang tid, men er nå gjeldene. Et av forslagene som ble endret etter høring, var krav til innredning og størrelser på bokser. Det hele endte med at man gikk fra veldig detaljerte beskrivelser, til funksjonsbeskrivelser.

Et konkret eksempel er boks innredning, der man istedenfor å skrive at boksveggene skal være utformet slik og slik, så sier man mer at hesten ikke skal kunne skade seg i boksen. Grunnen til at man gjør det er at man vil åpne for nye løsninger for oppstalling av hest.

 

Les mer om Jordbruksverket – mål om ikke overgjødsling ved å klikke her

Les mer om djurhälsolagen AHL ved å klikke her

Les om endringene i Hästhållning forskriften her