Rundt om i landet planlegges og bygges det mange nye hesteanlegg i tillegg til renovering og ombygging av eksisterende. I den forbindelse er det mange som ønsker nøytral og faglig bistand. Stallmestern har i 2017 vært involvert i femten prosjekter til en verdi av over 60 millioner kroner.

Over førti av henvendelsene til Stallmestern har dreid seg om ridebaner. Tjuefire anlegg har fått bistand i form av befaring, planlegging, budsjettering og eller analyse av eksisterende topplag med påfølgende forbedringsforslag. Mange har tatt kontakt etter å ha fått informasjon på www.ridebane.no

Utover konkret bistand er det mange som ringer eller sender en mail for et enkelt råd.

Nettsiden www.stallmestern.no har i 2017 hatt rundt 60 tusen unike brukere hvorav 20 tusen bruker siden flere ganger. Hele 140 tusen oppslag har blitt gjort på siden.

Stallmestern håper alle er fornøyde med bistand og takker samtidig alle kunder, annonsører og samarbeidspartnere (NRYF/NV) for 2017