Telenor Arena er fylt til randen av ridebaner, tribuner og ikke mints stands. I år er det over 40 firmaer og organisasjoner tilstedet med egne stands. Nesten halve fotballbanen var satt av til messeområdet.

Litt mindre bygg

I år er det færre firmaer som selger produkter til bygg og anlegg. Det er derimot ikke vanskelig å få gjort en avtale på et komplett rideanlegg. Det finnes på messen firmaer som selger staller, ridehaller, hestebiler, hengere og alt som skal til for å fylle bygg og biler.

Ranger fra Polaris

 

Mange spennende nyheter

Som vanlig på messen under Kingsland Oslo Horseshow finnes det mange spennende nyheter.

Et firma som er nyoppstartet er Norsk Biokraft. De skal produsere biopellets fra hestemøkk. Teknologien bygger på et Tysk konsept og første norske fabrikk ventes å stå klart i Oslo området innen kort tid.

W.Giertsen hallsystemer har planer for et helt nytt ridehall konsept som vil gi utseende til ridehall med staller et helt annet utseende. Firmaet har videre stor suksess med isolerte plasthaller.

Gunnar Ånerud i firmaet Energylight har produsert en helende og tørkende maskin til hest. Denne er prøvd ut flere år og mange erstatter solarium med denne maskinen.

Elektrisk drevet Ranger fra Polaris ble vist frem av Norsk tilhenger senter. Bilen er fin til bruk inne i ridehaller, staller så vel som ute, da den går på strøm og avgir derfor ingen avgasser.

Marlene Hoefliger og Trym Denvik i Norsk Biokraft Chris Olborg i W.Giertsen hallsystem as Gunnar Ånerud i Energylight

 

Ovenfornevnte og flere vil bli omtalt i egne artikler på www.stallmestern.no

 

Les mer på Nettsiden til Kingsland Oslo Horse Show her