Sverige er et større land enn Norge når det gjelder hest og utstyr. Dette er en stor fordel for forbrukerne som dermed har mange flere valgmuligheter. På messen var det derfor en og del ting man ikke blir tilbudt i Norge.

Mange Norske firmaer sitter derimot på agenturer, men det er ikke alltid det lønner seg å sette i gang ett stort apparat for å få solgt produktene. Til det er Norge fortsatt for lite marked innen hest.

messe_1_2010Man kunne skaffe seg et komplett hesteanlegg

Dersom man ønsket å skaffe seg et komplett hesteanlegg kunne man skaffe seg det under messen.  Flere av firmaene tegnet hele anlegget mens du ventet. Du kunne velge mellom alle mulige typer byggematerialer fra steinhus til blikk.

Flere tilbød til og med et felles hesteanlegg med boliger rundt. Dette er prøvd laget før i Norge, men i Sverige ser det nå ut til å bli realitet. En kommune i Sverige har til og med ordnet med salg av kommunal eiendom for å få flere beboere og hestenæring til området.

På messen kunne man som nevnt velge mellom mange alternativer innenfor de enkelte områdene. Det var et utall bokser, ridebunner, speil, harver, gjerder, vanningssystemer til mer spesielle produkter som forenkler stalldriften. Se egne artikler om nyheter fra messen.

Når man hadde gått igjennom alt av bygg så kunne man gå seg vill i jungelen av strø, høy, kraftfôr og tilleggsfor. Skrittemaskiner, løpebånd, spa, laser og biolight var det som med alt annet mange valgmuligheter på.

messe_7_2010messe_10_2010messe_4_2010

Transport av hest er en viktig del av hestehold og på messen kunne man se et titals hengere og mindre til større hestebiler. Det var flere nyvinninger også innen dette området.

messe_5_2010messe_9_2010messe_2_2010

Falsterbo messen er blitt en vel så stor grunn til at folk besøker Falsterbo Horse Show.

messe_8_2010messe_3_2010Messeomraadet_2010