Felleskjøpet var tidlig ute med artikkelen «Vi har ikke nok grovfôr i vinter», der de skrev om utfordringen man så ville komme. I artikkelen kunne man lese om hvordan man kan gi hesten kun det de trenger og ikke mer. Mange hester får nemlig mer høy enn de strengt tatt trenger.

Østlandssendingen på NRK fulgte så opp noe senere med artikkel om “Høykrise flere steder i landet.” Etter det har det kommet flere artikler om utfordringen.

Gjesti Furasje som leverer grovfôr og kraftfôr til Østlandsområdet, forteller at kun de med leveringsavtale gjennom sesongen er sikret tørrhøy. De kan derimot fortsatt levere høysilage og GoldenGrass, men forteller at HorseHage som er små vakuumpakkede høyballer fra utlandet er utsolgt.

2016 07 23 12.19.21Prisene på det høy man fortsatt kan få tak i har steget til nærmere 10 kroner kiloen på Vestlandet og andre steder i landet følger opp.

Hva er grunnen til grovfôrmangelen?

Det er mange grunner til lite grovfôr i fjor. Noen steder var det en kald og sen vår, slik at man fikk færre slåtter og mindre vekst.

Andre steder gjorde lite snø vinteren før, sitt til at det ble isbrann som hemmet og ødela veksten.

2013 09 09 19.10.22Regn var en stor faktor spesielt for sisteslåtten. De som ikke slo høyet tidlig nok fikk en hel måned med regn uten en dag opphold. Dette gjorde sitt til at alt ikke ble tatt inn og mye av det som ble tatt inn hadde for dårlig kvalitet til hest.

Blir det bedre?

Frem til sommeren blir det ikke bedre, så man må prøve å få tak i det som er igjen av høy. I tillegg kan man prøve å strekke høyet ved å gi graspellets istedenfor en del høy. Felleskjøpet har skrevet artikkel om dette. “Champion Graspellets – problemløser for hesten?”

2017 07 05 15.42.55Hva med neste sesong?

Det har vært en snørik vinter og fortsatt ligger snøen dyp hos mange produsenter. Blir det ikke varme den nærmeste tiden ser det ut som det blir en sen vår som kan gi redusert vekst. I tillegg har det blitt færre som produserer grovfôr, slik at årets produksjon blir spennende i forhold til om neste vinter blir like vanskelig som i år.

 

 

 Redigert: 9/4-18