Klubben har eksistert siden 1973, men har de siste årene slitt med medlemstall. Tippemidlene har de fått for noen år siden så om de ikke kommer i gang med bygging innen høsten så mistes midlene. Klubben har derfor arrangert ett medlemsmøte der det var stemning for å satse. På årsmøte som skal holdes i slutten av mars vil avgjørelsen endelig bli tatt.

Klubben holder til på Store Berg gård i Asker. Den ligger flott til ved Semsvannet. Gården har plass til 28 hester i låven og hestene har nok av jorder å gå på. Turterrenget er i tillegg veldig fint med mange muligheter.

StallSBKlubben har i en årrekke søkt om å bygge hall på gården. Kommunen har endelig sagt ja, men kravene for bevaring av gårdens estetikk er viktigere enn behovet til klubben og retningslinjene til størrelse på ridebaner for stevner. Klubben får derfor maks bygge 20*50 ridebane som medfører at dette ikke blir noe stevne sted. Inntekt og arrangementsmessig tap som dette er for klubben har lite gehør i kommunen.

Kostnadene ved å bygge en ridehall er stor, så selv om både tippemidler, kommunale midler og noen klubbmidler er tilgjengelig så kreves det lån på flere millioner. For Asker rideklubb vil hallen bli ekstra kostbar da kommunen stiller spesielle krav til utseende. For en klubb med få medlemmer og ett begrenset antall hester, så er man avhengig av flere inntekter fra arrangementer, brukere av hallen fra nabogårdene og andre alternative inntekter for å få betjent lånet. For de få medlemmene er dette derfor et veldig stort løft, selv om man da håper på en økt medlemsmasse.

Det er ikke bare Asker Rideklubb som planlegger bygging i disse dager. Konglungen rideklubb jobber med sitt anlegg, Tanum har søkt mange ganger og Bærum Rideklubb har også dialog med Østern Bruk. Dette er bare i Asker og Bærum så for byggefirmaer så bør markede være godt om dagen.