Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) nye anlegg på Campus Ås, skal tas i bruk høsten 2020. Det er Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen som samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

IMG 20190325 115118Stor hesteavdeling

Anlegget vil ha 45 hestebokser fordelt på egne avdelinger for kirurgi, medisin, poliklinikk, reproduksjon, føll og hoppe. I tillegg er det egen isolatavdeling med 4 bokser.

Ved siden av alle avdelingene er det rom til forskjelige undersøkelser, operasjoner og billeddiagnostikk.

Anlegget består også av både mønstringsbaner, smie, tredemølle og en liten ridebane på 20×30 meter.

Smittevern i fokus

Et av de aller viktigste fokusområdene for arkitektene og byggherren er at smittevern skal stå i fokus. Det vil si at hester som er bærere av sykdommer og som kommer til anlegget ikke må spre smitte til andre. Bygget må derfor lages slik at bygget i seg selv ikke bidrar til smittespredning.

DSC 0303Et eksempel er at alle skjøter og gjennomganger spesiallaget for å unngå spredning. Ventilasjonsanlegg er det flere av, så man ikke frakter smittet luft til andre avdelinger. Kadavre blir behandlet i luthydrolyseanlegg som dermed sørger for at smitte ikke slipper ut av bygget. Alt av avfall blir deponert til Klemetsrud avfallsanlegg.

Når det gjelder hestemøkk er det i hesteboksene og andre rom hestene kan befinne seg i, egne møkkasluk som er spesiallaget for anlegget. Det er vakuum styrt slik at møkka suges ut til møkkakontainer i eget anlegg og dermed ikke blir transportert med trillebår rundt i lokalene.

I forhold til renhold skal alle overflater være enkle å renholde. Materialvalg er derfor viktig og her har gulvbelegget gitt noen utfordringer.

IMG 20190325 114226Gulvbelegg av gummi

Gulvene i hesteområdene og i boksene skal være litt myke, slitesterke så de tåler brodder, enkle å renholde samtidig som det ikke skal være glatt.

Det å oppfylle alle de egenskapene er ikke enkelt. For å gjøre best mulige valg har ulike gulvbelegg blitt testet ut på Adamstuen og Gjøvik.

Valget falt på et gummibelegg fra Playtek AS. De har erfaring med å legge denne typen gulv til hest i mange land.

IMG 4408webStøpes i løpet av flere dager

Gulvet bygges opp av mange lag. Først primes betongen før hele tre lag legges. Det første laget smøres utover og passe store gummigranulat spres utover. Deretter kommer det ett lag med litt mindre gummigranulat før de toppes med et slitesterkt lag.

Gummibelegget er tilpasset innendørsbruk slik at det ikke avgir noen form av gasser eller lukt. Om det skulle bli skader kan gulvet repareres.

IMG 4450webArkitekt Elisabeth Edin Ruge forteller at belegget ikke er av det billigste, men egenskapene som gulvet oppfyller, veier opp for dette.

 

Les mer om gulvet på leverandørens side ved å kikke her

Følg byggeprosessen på Campus Ås ved å klikke her

 

Foto 1,5 og 6 ovenifra: Statsbygg v/Eva Skjaldvor Kvandal. Foto 2, 3 og 4: Stallmestern