I Sverige og Norge finnes det nå nærmere 350 000 hester.  Dette gir nesten 35000 årsverk i landene innen hest. Totalt gir hestenæringen en samfunnsomsetning på rundt 50 milliarder. Med så store tall så har det vært viktig for begge land å øke forskningen rundt hest og hestehold. Målet er å forbedre hestevelferden, øke kompetansen og lønnsomheten innen hestenæringen.

 

Stiftelsen hesteforskning ble dannet i 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), AB Trav och Galopp (ATG), Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och Agria Djurförsäkring (Agria).

I 2009 inngikk stiftelsen samarbeid med Norges Forskningsråd om felles satsning på forskning. Med seg fikk Norges forskningsråd, Norsk Rikstoto (NR) og Norsk Hestesenter (NHS).

Til sammen bidrar regjeringene og næringen i begge landene med 20 millioner. Stiftelsen er derimot en innsamlingsstiftelse slik at alle som ønsker å bidra kan gjøre dette til stiftelsen. Les mer her.

Store planer og stor visjon

I strategiplanen for 2010-2012 kan man lese mer om visjonen og hva man ønsker å oppnå. På sikt ønsker man å utvide samarbeidet med flere nordiske land. Les hele planen her.

For å beskrive mer hva forskningen rundt hest har behov for å se nærmere på i årene som kommer, har næringen utarbeidet ett forskning og utviklingsprogram der alle områder er beskrevet nærmere. Programmet er delt inn i 3 hovedområder:

–          Hästens hälsa, prestation och välfärd

–          Hästens reproduktion, uppfödning och utfodring

–          Hästens roll för människan, samhället och miljön

Les hele programmet her.

 

Ønsker du å lese mer om Stiftelsen Hesteforskning så besøk dem på deres nettside her.