Luftegårdene bør møkkes jevnlig av hensyn til hygiene, men ikke minst for å ta vare på underlaget i luftegårdene. Møkk som blander seg inn i bunden lager fort ett gjørme bad, som ikke er bra for hestenes høver.

For å unngå for stor jobb når all snø er smeltet bort så er det en god ide å ha dugnad flere ganger i tiden fremover, slik at man får tatt møkka lag for lag ettersom snøen smelter. Jernrive og rake er to gode redskaper før spade og evt. solid greip får det opp i trillebor eller henger.

 

Mattilsynets retningslinjer til forskrift for velferd for hest, sier som kommentar til paragraf 16, Luftegårder, beiter, treningsbaner og utearealer – følgende:

Underlaget må være egnet for hester uten for mye stein og holdes ryddet for gjenstander hestene kan skade seg på. Det må tåle den aktuelle belastningen uten å bli for mye tråkket opp, særlig når det er vått. Om vinteren kan det være behov for å måke snø, både av hensyn til underlaget og for å hindre at gjerdene blir for lave. Ved isete underlag må det settes i verk nødvendige tiltak, f.eks strøing eller skoing av hestene. Gjødsel bør fjernes regelmessig av hensynet til hygienen og underlaget.

 

Les retningslinjene her