Det bygges som aldri før i Norge og behov for kunnskap, informasjon, nyheter og svar på spørsmål er derfor økende, både til nybygg, men vel så mye til drift.

Det siste året har flere henvendt seg til Stallmestern om hjelp til alt fra strø i bokser til bygging av store nye anlegg. Det som det derimot kommer flest henvendelser rundt er spørsmål rundt ridebaner.

Nettsiden har hatt en økning i 2011 på hele 150% i forhold til året 2010. Tilbakemeldingene er at siden trengs og at leserne finner interessant stoff og svar på spørsmål de måtte ha.

Stallmestern har i tillegg til konsulentvirksomhet og artikler på nettsiden laget et ti talls artikler som har kommet på trykk i aviser, magasiner og nettsider. 

Få andre nøytrale aktører på markede

Tar man kontakt med et firma som selger produkter eller bygg så får man ofte svar ut i fra deres ståsted om salg av varer og tjenester. Stallmestern prøver å belyse alle sider ved en sak slik at både fordeler og mindre heldige sider kommer frem.

Stallmestern belyser derimot ikke alt og kom derfor i et nært samarbeid med Norsk Hestesenter og organisasjoner i Sverige om etablering av en fagside om hest som helhet. I Sverige ble prosjektet fullført, men i Norge så strandet dette pga mangel på finansiering.

Innenfor Norges rytterforbund ble det etablert for noen år siden en anleggskoordinator som skulle hjelpe klubber med anlegg. Robert Ruud har innehatt rollen som koordinator, men siden han nå sitter i forbundsstyret jobber de med å danne en anleggskomité som erstatning for koordinatoren.

Flere hundre saker venter

Temaer rundt bygg og anlegg er utømmelig. I skrivende stund har Stallmestern over 200 artikler påbegynt, så det er bare å følge med på stallmestern.no i året som kommer.

 

Godt Nytt år

 

Thor Gunnar Mathisen
Redaktør