I Elverums nærområdet er det mye hest, men skal man bli god sprangrytter trenger man supre forhold til en vær tid. Dette var vanskelig å få til på Elverum ridesenter som skal legge til rette for alle ridegrener og i tillegg kanskje ikke har de beste forholdene. Faren til Stine hadde derimot kjøpt et næringsområde sammen med fire andre for fem år siden og da åpnet det seg en mulighet for å bygge eget anlegg og satse for fult. Den nedre industrihallen i næringsparken ble dermed avsatt til stallanlegg og ridehall. Utenfor skulle det bygges ridebane, skrittemaskin og paddocker.

Det tok noe tid før området ble regulert om til hesteanlegg men naboer, mattilsynet og kommunen er fornøyd med resultatet og driften. Fra planlegging av bokser i hallen til første hest kom inn tok det halvannet år.

Stines hest Laroso var den første hesten inn i Stall-Laroso.

Industrihallen huser stallplass til 21 hester. Planen var å bygge boksene inntil vinduene som er vanlig, men industrihallen har så mange store vinduer at gitter ville kostet for mye. StalleneBoksene ble derfor trukket noe inn fra yttervegg og alle bokser fikk dermed fire stallboksvegger. Hele anlegget er vel gjennomtenkt og selv om det er fint så er det samtidig bygget sparsommelig.

Hallen hadde fra før av et stort ventilasjonsanlegg og i gulvet var det vannbåren varme så det fryser ikke om vinteren. Gulvet var dessverre veldig glatt og gummimatter gjorde det vanskelig å koste. De brukte derfor en maskin som fikk laget rugler i gulvet. Etterpå ble hele gulvet behandlet så det ikke skal trekke vann.

Solarium med sveiv

I den ene delen av hallen er det bygget vaskeplass. Den er støpt opp fra gulvet pga dårlig vann fall fra sluket. Veggene er flislagt så det er enkelt å holde rent. Ved siden av vaskeplassen er det en pusseplass før det kommer plass til solarium. Dette solariet har sveiv på opphenget slik at man enkelt kan justere for høyden på den enkelte hesten. Til høyre for solariet har de bygget gjerde med port slik at evt. løs hest ikke skal komme inn i lager og for området.

VaskeplassenSolarium

Til menneskene er det laget en varmestue med dusj, toalett og garderobe. Utstyret har god plass i to separate rom. Et som tilhører stedet og et til privatoppstallører. De private oppstallørene har fått vært sitt store Ikea skap. De vurderte det slik at prismessig så vil det å erstatte et ikea skap i ny og ne bli billigere enn å kjøpe dyre spesialskap.

Foring av hestene foregår tre ganger i døgnet. De bruker tørt høy i firkantballer. Stedet tilbyr tre typer kraftfôr til oppstallørene – Energi, havre og musli. Tilleggsprodukter må eierne selv gi når de er i stallen. Dette sier Erik gjør alt så mye enklere ved foring. Vann til hestene gis via drikkekar. Ingen hester får av bøtter og det fungerer veldig bra.

Rampe_for_dumping_av_hestemokk_i_maskinenHestemøkk går automatisk ut til hengeren

Møkking foregår på vanlig måte med trillebår, men det møkkes to ganger om dagen for å holde boksene renere og få mindre lukt og fluer. Det som er innovativt i forhold til møkkingen er at de har i laget en trerampe inne i hallen med et trau der man dumper hestemøkka. Under trauet er det en maskin med skrurør som går ut gjennom veggen. Møkka blir dermed automatisk transportert ut og opp i en møkkahenger som en nabo henter jevnlig.

Ute er det bygget en skrittemaskin på 16 meter til 4 hester. Bunnen for hestene er subbus. Selve maskinen står stødig på en støpt såle. Det er ikke strøm i vingene så Erik kan fortelle at noen hester presser seg forbi til nabohesten så han skulle gjerne hatt en bedre løsning der.

Hestemokken_kommer_ut_av_veggen_i_roretSkrittemaskinen

Utebanen er nøye gjennomtenkt

Nedenfor skrittemaskinen er det bygget en stor utebane på 50*70 med filtbunn av typen Hippo-Tex. De har fått hjelp til å finne en god sanntype fra lokalt sandtak mens filten er kjøpt i sekker og blandet i. Det hele fungerer veldig fint kan Erik fortelle. Sanden som ble brukt ble funnet etter mange innsendte prøver av sandtyper til analyse for å finne ønsket type.

Stor_ridebane_med_hinderUtebanen_er_lagt_opp_eksisterende_bunn

Ridebanen er bygget oppå eksisterende terreng. Den har subbus i bunn før sand og filt. Den er dermed ikke drenert under subbusen, men det er kun med flere uker i strekk med regn at den ikke klarer å ta unna. Som oftest må den vannes daglig.

Vannings_dyseNedgravd vannmagasin på 18 kubikk

Faren til Stine er på anlegget når Stallmestern går rundt og han kan fortelle at de har gravd ned ett vannmagasin på hele 18 kubikk da en times vanning bruker hele 15 kubikk vann. Vanning av banen foregår med sprett opp dyser rundt om langs banen. De kan kun brukes en dyse om gangen pga trykket, men det hele går automatisk slik at hele banen blir godt gjennomvannet.

Bak ridebanen er det laget til en inngjerdet longeringsplass og paddocker som er 6,5 meter * 45 meter. Hestene har dermed god mulighet til å strekke seg ut i en galopp som jo er ønske fra mattilsynet.

Gjerdene er av plasttypen med strømtråd viklet rundt rørene. Stolpene ble satt ned i hull boret av jordbord på en traktor. Gjerdene har 20 års garanti, så bortsett fra at noen hester lener seg litt på stolpene og frosten vrir litt også på det hele, så ser det fint ut.

20 grader i ridehallen

Ridehall var påtenkt i en nabohall til stallen, men den ble for smal slik at de fikk bygget en helt ny hall som ga en ridebane på hele 30*50. Bunnen er som ute bygget opp med subbus, sand og Soiltex filt. Hallen har vannbåret varme til varmevifter på veggene. Erik forteller at ved oppstart så sto alt på ved en feil og da hadde hallen en temperatur på 20 grader så det ble varme rideøkter innendørs.

RidehallenRidehallen_inni

Vantet i ridehallen er selvsnekret reisverk kledd med plater. På den ene langsiden er det bygget et lite tilbygg som gir plass til publikum og en liten kiosk ved arrangementer.

Vantet_i_ridhallenVannbren_varme_av_ridehallen

Anlegget satser selvfølgelig først og fremst på Stines karriere, men i tillegg er det private oppstallører, salgshester som Erik primært jobber med og hestebutikken i Elverum som danner det økonomiske grunnlagget. I dag jobber Stine og Erik i butikken, mens de har ansatt en i full stilling og en i halv stilling til å gjøre daglig drift på anlegget. De leier hus på anlegget slik at de også dermed har kontroll om nettene. Erik forteller at det nå godt kunne vært litt fler ansatte eller som de håper på å få en lærling eller praktikant.

En livsstil

Livet som Stine og Erik lever består av mange reisedøgn, jobbing i butikken og på hestesenteret, men etter 7 år sammen trives de fortsatt med hverandre og livsstilen de lever.

Besøk Stall-Laroso på nettet her

Lange_paddockerDoble_ikea_skap_til_alleOrden_i_salrommet

Sperre_for_hestene_mellom_boks_og_vinduSperre_for_hesteneForskjell_p_uruglet_og_ruglet_gulv