Sommeren 2009 ble Monserud kjøpt av familiene Møller og Solberg. De ønsket å drive Monserud videre som hesteanlegg og redde det fra rivning.

Anlegget er over 30 år gammelt så stedet har hatt og har ett stort behov for vedlikehold og generell opprydning. Da Stallmestern besøkte anlegget kunne de fortelle at det første familiene tok tak i var den store oppblåsbare plasthallen som Monserud var kjent for. Den ble revet og ny hall på 25*45 ble satt opp i løpet av høsten. Tiden fram til nå har ellers gått med på opprydning, beising og maling. Paddockene er det de nå har begynt å rydde opp i, men det gjenstår mye arbeid.

Gamle_hallenKun_vantet_str_igjenHest_i_paddock

Glansdager med 70 hester på stallen

Stall Monserud ble bygget på 70 tallet og i sine glansdager var det over 70 hester oppstallet på stedet. Med mange bygninger, store utebaner og en tilsvarende stor ridehall var Monserud et komplett hesteanlegg.

Bygningsmassen består i dag av en lang stallbyggning med staller både i kjelleren og i 1.etg. Til sammen plass til 40 hester. Bygget rommer i tillegg 2 vaskespilt, pussespilt, salrom, møterom, lagringsplass og kjøkken. I Kjelleren har de planer om å få hovslagerverksted.

Ute er det to ridebaner på henholdsvis 60*50 og 20*40. Langs skogkanten er det en gjestestall til 16 hester og ved siden av er det et bygg til som brukes som lager og har noen gjestebokser. På andre siden av veien for anlegget, er det store områder med paddocker.

stallen_1_etgstore_utebanergjestestall_med_utebane

Fordeler med både små og store anlegg

Hest er populært i Hønefoss området. Selv med det store nybygget til Hønefoss og Ringerike rideklubb der det er plass til nesten 60 hester inklusive rideskolehestene, bare noen minutter unna, så har Monserud allerede fått full stall i 1 etg. De forteller at de har noen fordeler som ikke man får på Bærenga. De har større paddocker til hestene, det er færre oppstallører slik at miljøet blir mindre og ridehallen er som regel alltid ledig. De har i tillegg varmt vann i begge spiltene forteller de med et smil. Kostnadsmessig er det billigere også for en oppstallør på Monserud.

Driften av Monserud er en kombinert dugnadsstall da det ikke er noen ansatte. Foring går derfor på rundgang, men det blir ikke mange gangene på vær i mnd. Ut og innslipp avtales seg imellom og de samarbeider ellers om transport til Bærenga om man skal delta på kurs der.

Les mer om Stall Monserud på hjemmesiden deres her.

 

Ny_hall_er_oppfrt071Inne_i_hallennytt_vant_i_ridehallen