Gården Eikeberg er en gammel slektsgård som foreldrene til Julianne overtok for 11 år siden. Før var det kuer og griser, men nå er det hest som gjelder. I løpet av de siste elleve årene har gården utviklet seg til å bli et stort og vel gjennomtenkt anlegg. Mottoet vårt er – stedet der rytterne blomstrer – forteller Julianne.

Siden gården er privateid, så har de ikke mottatt noe kommunalstøtte eller tippemidler. Det gjør at vi driver en kommersiell virksomhet for å dekke utgifter til bygg og drift av anlegget forteller Julianne. Uten støtte så tar det også litt lengre ting å bygge opp alt man ønsker seg. Kravene fra kundene øker, men med økt krav til de fysiske forholdene, servicene og driften så går også kostnadene opp. Dette forstår ikke alle kundene – sier Julianne sukkende.

Julianne er en erfaren konkurranserytter, med feltritt som sitt satsningsområde. På gården har hun fått alle muligheter til å lage sitt eget store treningsanlegg, i tillegg til å kunne drive utdanning av andre. Julianne er utdannet ridelærer 2 og Trenerutdanning fra NRYF.

En av de tre stallene på gårdenStall i driftsbygningen, men har planer om eget stallbygg

Gården har i dag en driftsbygning som inneholder tjuefire bokser i fire avdelinger. I kjelleren har de rideskolestallen og i andre etasje er det tre avdelinger der privathestene har en, Julianne sin egen og den tredje er ekstra.

Vaskespilt med epoxy gulvDet å bygge om en driftsbygning fra ku og grisehold til staller har sine utfordringer, men det har løst seg og stallene fungerer godt. Bygget har det man trenger. I stallen er det bla vaskespilt med en smart løsning der gulvet er belagt med flytende epoxy, noe som gir gulvet et myk og sklisikkert underlag.

I midten av bygget står det en silo som er blitt åpnet i bunnen og fylles med flis ovenifra. På den måten har man flisbingen innendørs.

Opprinnelig ønsket familien å bygge nye bokser på langsiden av den nye ridehallen, men bygget ble for stort. Følgende av det er at de har fått byggetillatelse til frittstående stall med paddocker rett ut fra boksene. Byggingen har derimot ikke startet, da markede i området for tiden er mettet av mange andre gårder som begynner med hestehold. Familien tør derfor ikke starte byggingen enda.

Melkevite vindus glassStor ridehall med smart service løsning

Det synligste bygget på gården er den nye ridehallen. Den har en rideflate på 20*60 meter som består av sand og fiber. Det som man først legger merke til er at den er så lys og åpen. Med vinduer på alle fire sider føles hallen veldig stor og innbydende ut.

Vinduene er melkevite så lyset slippes inn, men ikke blendene solstråler. Som tilleggsbelysning har de valgt 4 rader med lysstoffrør som kan skrues på 2 og 2 for å spare strøm. Totalt er det rundt 60 doble lamper.

Varmestue og dommerbod med bombesikkert glassRidehallen er bygget av Borga bygg og er isolert. Ventilasjonen består av store vifter i den ene enden og store ventiler i den andre. I taket er det propellvifter som setter luften i sirkulasjon og presser varmen ned mot ridebanen. Det er ikke fuktighet og mugg forteller Julianne.

Krav om varmestue fra far

I den ene enden av ridehallen har faren til Julianne tatt kommandoen. Han var lei av å fryse mens han sto på sidelinjen for å følge opp datteren. Derfor kom han med krav om eget varmeisolert rom som i tillegg kan brukes av dommer ved stevner. Vinduene mot ridehallen er av bombesikkert glass, men har et vindu som kan åpnes ved stevner så dommeren kan kommunisere.

I den andre enden av ridehallen er det et stort areal som nå bygges som ett kombinert service området for hest og rytter. I 2.etg blir det kafeteria med vinylgulv (lettere å vaske), mens det i 1.etg blir fire oppsalingsbokser, vaskeplass, toalett, garderobe, skotørke mulighet, rideskole lager, med mer.

store ventiler som skaffer god lufting i hallen Avantien Service området

I et hjørne av service området står det en Avant. Til Juliannes store skuffelse kjøpte faren en Avant istedenfor en tøff ATV, men nå er Julianne glad i Avanten. Den er nemlig veldig enkel i bruk, sikker, kan brukes av alle og til alt mulig. Den har skuffe som hun bruker ved møkking av paddockene, slodd, pallegaffel, halm gaffel, jordbor til paddocker og kan til og med brukes som gravemaskin. Det beste er at man ikke merker avgassene slik at den er fin å bruke til behandling av ridebanen i ridehallen.

Julianne bygger ut med nye feltrittshinder for å skape et stort anleggMange muligheter ute

Ute er det muligheter for alle. Selv små barn har fått egen lekeplass for å oppfylle alle kravene fra kommunen. På den store tomten er det derimot feltritt som er det store satsningsområdet.

På jordene er det laget en mengde hindermuligheter. Man kan hoppe alt fra knøttecup til 1 stjernes bane. Anne-Cathrine Sellæg og Ted Velander har hjulpet til med hinder utforming og plassering.

Det er laget trapp, banketter, coffin med mange bredder, vanngrav, stokker, busker, med mer

Banen brukes ikke bare til trening av hester på gården. Den er åpen for andre som ikke står på gården, men da må man ha med egen trener eller noen på bakken dersom du selv er på et høyere nivå.

I tillegg til feltrittsbanen er det en utebane på 26*60. Den ble en periode brukt som paddock området og er over 10 år så ridebunnen nærmer seg utskiftning.

DSC01377 DSC01375 Utebanen

En mulighet til som oppstallørerne har, er egen inngjerdet longeringsbane. Den er det derimot planer om å gjøre om til skrittemaskin.

Paddockområdet med god bunn og solid gjerdeSolide paddocker med god bunn

En av de større men gode investeringene er paddockene forteller Julianne. Totalt har det kostet et syv sifret beløp, men det innebærer drenert bunn med grus og solide stolper fra Poda. For å hindre gnaging er strømtråden plassert ut fra stolpene.

Strømtrådene festet ut fra stolpene for å hindre gnagingPrivathestene har egne paddocker på ca 100m2, mens rideskolehestene går sammen i en stor paddock. De settes ut om morgenen og kommer inn rundt fire. De har ikke fått lagt ut vann enda så man må bærer vann selv til sine hester.

Variert og kreativt aktivitet

På Eikeberg er Julianne kreativ i driften og når utendørs sesongen for feltritt er over kjører hun likegodt feltritthinder inn i ridehallen og tilbyr fritrening en gang i mellom.

I tillegg til hennes egne og andres treninger, har hun arrangert feltritts clinicer med bla Engelske Lucinda Green.

En av rideskolehesteneJulianne arrangerer rideskolestevner og har et godt samarbeid med Gjerdrum Hestesportsklubb der de fleste er medlemmer.

Om sommeren her de 4-5 beiter til utleie.

Først ute med feltritt camp

En av de store aktivitetene på gården er rideskole i ukedagene og rideleir. Rideskolen har for tiden 60 elever. Før hadde jeg det dobbelte, men ved å ha færre elever vil jeg bli bedre kjent med den enkelte elevene og dermed blir det bedre kvalitet – sier Julianne.

Til rideskolen har Julianne syv hester men bruker også to av sine egne hester ved behov. Det Julianne er veldig stolt av at er at hun var den første som begynte med feltritt camp. I sommer hadde hun 3 ukers camp.

Stall Eikeberg 4Hele familien i arbeid

Å drive et stort anlegg krever mange hender og arbeidstimer. På gården er det foreldrene til Julianne, hun selv og 1 lærling som driver stedet. De deler dagene opp slik at man enten har morgenøkt eller kveldsøkt. Total får hestene fire foringer om dagen. I helgene får familien noe fri da oppstallørerne deler på helgevakt hver 4 uke. Jeg ønsker en lærling til – sier Julianne og legger til at begge får hybler på gården.

 

Besøk gårdens nettside her