I Sverige er det hele 5 ganger så mange hester som i Norge, men med en økning på over 10000 nye hester de siste 10 årene, har hest som sport og næring fått et stort løft også i Norge. I ren sysselsetting regner man med at det skapes ett årsverk for hver 10 hest og dermed så finnes det nå over 6000 årsverk.

Byggefirmaene må si nei til oppdrag

For å imøtekomme så mange nye hester er det bygget mange nye anlegg for hest over hele Norge. Flere byggefirmaer har så mange oppdrag at de ikke kan påta seg flere og dermed kommer det byggefirmaer fra utlandet for å imøtekomme behovene.

Landbruket har sett denne økningen og har tatt tak i muligheten på flere områder. For å få mer kunnskap har bla Landbruksøkonomisk forskning (NILF) undersøkt de økonomiske mulighetene dette gir og har kommet frem til gode muligheter for sysselsetting og økonomisk god drift. Det er derimot store regionale forskjeller i forhold til å få utviklet hest på landbrukseiendommer, så mulighetene er mange i fremtiden.

Stor økning gir økt behov for kunnskap

Økningen i antall årsverk, eiere og andre som håndterer hestene i sport sammenheng gir stor økning i detaljhandlene. Det har videre gitt store behov for mer kunnskap på alle plan. Sammen med Sverige, har Norge satt i gang forskning bare det siste året for 20 millioner kroner. Det utvikles i tillegg nye utdanninger innen hest og flere blader, bøker og fagsider på nett blir startet.

Den store økningen innenfor hest som arbeid, sport, hobby og livsstil vil fortsette å øke viser det seg, på tross av dårligere økonomiske tider. Dette fordi hest gir en dimensjon i livet som er det siste man kutter, om man får det vanskelig økonomisk.