I år er det hele 25 millioner kroner som skal fordeles. Klubber kan søke om støtte på en tredel av kostnaden til utstyret. Maks kostnad er tre hundre tusen og minimum innkjøpskostnad ti tusen kroner.

Utstyr man kan søke på er til konkurransebruk, trening og sikkerhet. Personlig utstyr og utstyr til drift støttes ikke. Utstyr til barn og unge prioriteres. Alle særforbundene har fått en liste over hva man kan søke på. Norges rytterforbunds klubber kan søke støtte til oppramsede liste nedenfor.

Kjøp av brukt utstyr støttes ikke, med mindre det er utstyr som koster minimum hundre og femti tusen kroner.

Man kan søke på utstyr man har kjøp siden 1/1-2013 og til og med utstyr man kjøper før utgangen av 2013. Søknadene sendes inn elektronisk i verktøykassen på klubbens online side.

Bevis på innkjøpt utstyr dokumenteres med kvittering som sendes særforbundet og senest innen 15. februar 2014. I løpet av mars får man vite om man får innvilget søknaden.

Les mer på Norges Idrettsforbunds side her

Les brev fra Norges Rytterforbund her

 

Liste over hva man kan få støtte til:

 1. Hindermateriell
 2. Merker/bokstaver til konkurransebaner
 3. Mobile gjerder
 4. Trampoline til bruk i voltige
 5. Sal og hodelag til hester i klubbdrevne rideskoler
 6. Vogner
 7. Voltigegjord
 8. Voltigetønne
 9. Materiell for bygging av hindre
 10. Mobilt lydanlegg
 11. Mobilt tidtakeranlegg
 12. Ridehjelmer, Sikkerhetsvester (pakke)
 13. Mounted Games liten utstyrspakke
 14. Mounted Games stor utstyrspakke