Når høyet er slått kan man velge å tørke det helt, for så å presset det til firkantballer, eller man kan pakke høyet inn i plast. Jo fuktigere det er, jo mer tett må det være for at prosessen skal fungere, forteller produktsjef for konservering i Felleskjøpet Jan Håvard Kingsrød.

En utfordring er at kunden ønsker høyet så tørt som mulig. Om man godtar fuktigere høy vil kvaliteten øke og fare for tørrmugg reduseres, samt at det gir mindre støv, sier Jan Håvard.

Ved å ha 50-65% tørrstoff, så øker kravet til plasten. Den må ha høyere riv og punkteringsstyrke.

horsewrapSpesialutviklet plast til hest

Fredrik Josefsson fra Trioplast forteller at Horsewrap er utviklet i samarbeid med Sveriges landbruksuniversitet (SLU). Det som er spesielt med plasten er at den er sterkere enn annen plast. Grunnen til dette behovet, er at høy til hester ofte er tørket mye og gresset har derfor mange skarpe strå som kan skade filmen. Blir filmen skadet vil man få luft inn i ballen som igjen kan skape skader på høyet.

Den andre fordelen ved å ha sterkere plast, er at det blir mindre fare for punktere av ballene når de settes ned på stubbhøyet som er etter slåtten. Det blir også mindre risiko for jordinnslag.

Plasten kan brukes til både rundball og firkantballer

Antall lag som anbefales for grovfor til hest er 14 til 16 lag. Man teller antall lag på midten av rundballen da det blir dobbelt så mange på toppen og bunnen.

 

Le mer om HorseWrap her

Les mer på Trioplast eller Felleskjøpet