Stiftelsen Hesteforskning fikk inn veldig mange søknader. Det ble 34 gode prosjekter som fikk midler. 7 av dem er enten helt norske prosjekter eller samarbeid med Sverige. Mange av prosjektene er mer veterinærmessige studier, noen har med trening, doping, avl og oppdrett mens en del kan relateres til de som driver og jobber på ett hesteanlegg.

Nedenfor er noen av de 34 prosjektene. Hele listen kan leses ved å klikke her.

– Ridelærernes tanker om forutsetninger for kommunikasjon med sine elever

– Innpaknings beskyttelse for høy for å unngå muggdannelse

– Hvordan påvirkes hesten vannopptak, oppførsel og veskebalanse ved foring og temperatur

– Rideterapi – fakta og fremtid

– Salmonella i hestehagene – praktisk veiledning for marksanering

– Bruk av spredningsmodeller for beregning av luftspredning av hesteallergener og lukt fra hesteanlegget

– Hestegård – mellom familieprosjekt og livsstilsbedrift

– “De i stallen” – jenters opplevelse av utseende kulturen i stallen

– Et hammerslag for mye – En undersøkelse om hovslagernes arbeidsmiljø

– God og lagringsstabil ensilasje til hest for økt verdiskapning og bedre helse

– Vekstpotensialer i den norske og svenske hestesektoren sett ut fra ett nasjonalt og regionalt perspektiv

stiftelsenhesteforskning
20 millioner svenske kroner vil finansiere 34 nye hesteforskningsprosjekter i Norge og Sverige. Stallmestern har sett igjennom listen over de som har fått midler og det er flere spennende prosjekter relatert til bygg og drift av anlegg.