harv og slodd 3b

Banen må harves sier en rytter på stallen. En annen sier at banen må sloddes. Forvirring over hva som er hva, og når man skal gjøre hva, er stor. Slodding og harving er nemlig to forskjellige ting og brukes til forskjellige tider og ettersom hvilken type ridebane man har.

En ridebane er som en ferskvare å regne. Den trenger pleie og omsorg for å være på sitt beste til en hver tid for hest og rytter. Banen må være flat, jevn og ha like mye masser over det hele. Den skal være passe løs, og vannet godt. For å få til dette trenger man en slodd og en harv.

På markedet kan man få kjøpt forskjellige redskaper til å henge etter traktor, bil eller 4-hjuling. Hva skal man så kjøpe og hva trenger man egentlig?

Hvorfor slodde og harve?

Tenk deg at du løper i skogen. Det er et ujevnt terreng og plutselig tråkker du på en stein eller en rot, som gjør at du vrir foten. Videre løper du kanskje litt saktere for å minske mulighet for å snuble og vrikke foten en gang til. Du kommer til en asfaltert vei og løper da i grøften fordi det er mykere.

En hest som går på noe som ser ut som en flat bane og løper i det tempo som du vil at den skal løpe, ser ikke ujevnhetene, kan ikke velge «grøften» som er løsere og kan heller ikke sette ned farten for å minske mulighetene for å snuble eller vrikke hoven.

Grunnen til en ujevn, løs eller hard bane er mange, men ofte at det er mye sand ett sted og lite ett annet. Det kan også være at banen er løs, men har pakket seg på sporet. Andre grunner kan være frost som kryper inn i ridehallens langsider og gjør bunnen hard, det kan være mye jord i ridebunnen, eller at utebanen er utvidet med andre masser en den opprinnelige.

harv og slodd 1 harv og slodd 5 harv og slodd 6

Hva er så en slodd og hva er en harv?

“En slodd er et landbruksredskap som slepes etter hest eller traktor for å jevne overflata etter pløying og smuldre klumper, og for å bryte skorpe som har dannet seg etter nedbør. ” (Wikipedia)

“Ei harv er et landbruksredskap som slepes etter hest eller traktor for å lage et jevnt og luftig såbed før såing. Harva har også en funksjon i ugrasbekjempelsen ved at den river opp ugrasrøtter og -planter. En moderne ‘harv’ er som regel laget av stål og bakmontert på traktorens trepunktoppheng eller slept via trekkroken. Den har gjerne en slags dybdejustering som varierer etter type og størrelse på harva. Harvas bruksområde varierer pr i dag fra jordbearbeiding i forbindelse med plantekulturskifte i jordbruket og ugrasbeskjempelse. Det er ofte forskjellige typer harver til forskjellig bruk.” (Wikipedia)

Omskrevet til ridebaner er en slodd et redskap som mer pirker i toppen, kan flytte på masser og dermed viktig for å jevne banen. Harven er derimot ment til å gå lengre ned i bunnen for å blande og lufte massene.

Forskjell på ridebanebunners behov

En viktig faktor er at man i Norge har to typer ridebunner. Fiber/filt baner og alle andre.

Det er en vesentlig forskjell på disse banetypene.

En fiber/filtbane består primært av sand uten finstoffer og fungerer dermed ved at fibrene danner en rotstruktur for sanden, på samme måte som røtter til gress fungerer i jord. På denne måten får man en binding i banen som gjør at hestens hov ikke «trår igjennom» den løse sanden. En fiberbane trenger jevnlig vanning og slodding i toppen for å holde seg bra. Har man derimot blandet inn fiber i en sandbane med finstoffer må man bruke harv som for en «vanlig sandbane». En utfordring med fiberbaner er når fiber og filt legger seg på toppen av banen. Da har det vært for lite vannet og banens egenskaper endres. For å fikse dette må man vanne godt for så bruke en rotovator for å blande massene sammen igjen.

En sandbane trenger finstoffer og gjerne tilleggsprodukter sammen med vann for å danne en bane med egenskap som en ridebane trenger. Den har en del utfordringer. Når den er nylig lagt kan den være løs og man må da kun bruke slodd i vedlikeholdet. Med jevne mellomrom kan det være nødvendig med harving. Sanden, fiber, flis, gummi, etc. blir knust over tid og med slodding blander man bare rundt massen som ligger i toppen av topplaget. I bunn ligger mye av den opprinnelige massen. En dypharving vil blande dette sammen og vil også gi luft og nytt liv til en evt. for hard bane.

harv og slodd 2 harv og slodd 6 harv og slodd 8

Hva skal man kjøpe?

Sloddene som selges med tromler/valser og fjærbelastet pirkeanordninger er primært laget for fiberbaner. Til sandbaner har man gjerne tinder med en planke bakerst for å planere ut banen i etterkant. Mange slodder selges med skje som drar masser inn fra vantet samt hjul for å hindre at man ødelegger vantet. Til harving får man kjøpt rene harver, men man kan bruke rene landbruksharver. Det selges derimot kombinasjoner av slodd og harv.

Ett alternativ som mange bruker er rist eller gummimatter for å planere ut banen. Disse flytter ikke så godt på sanden og går heller ikke ned i selve bunnen, men kan for mange fungere som en grei slodd i bruk for daglig vedlikehold.

Har man tinder på redskapen må man huske på at man bytter spissene før de har slipt seg ned til skrue festene.

Hvordan bruke en slodd?

Det viktigste man kan gjøre er å prøve ut forskjellige kjøremønstre og fart for å få flyttet masser og jevnet ut banen. Den som kjører må ikke kjøre for fort og ikke for sakte. Sanden kan stokke seg foran slodden om man kjører for sakte, og kjører man for fort kastes massene rundt.

harv og slodd 4Hvordan bruke en harv?

Jevn ut banen godt med slodden, før banen harves. Dette gjør at harven kommer like dypt over alt. Bruk gjerne laser i dette arbeidet. Vær nøye med innstillingen av harven slik at man ikke kommer ned i justeringslaget eller i en evt. duk.

Man må ha traktor om man skal harve dypt. 4.hjullinger, bil, o.a. klarer ikke denne jobben like godt, da man må ha hydraulisk trykk for å få harven dypt nok. Tindene i en harv må i tillegg til dybden, vibrere så man ikke bare lager et spor, men løsner større områder rundt tinden. For å få til det må man ikke kjøre for sakte og heller ikke for fort.

Etter harving må man kjøre over med slodd om man ikke har en kombinasjonsredskap, for å jevne ut bunnen.

I dagene etter harving, skal man være forsiktig når man rir, da bunnen kan bli dyp og tung.

Husk å harve etter salting

Dersom man salter banen er det viktig å harve banen så saltet får bandet seg i hele massen. Gjør man ikke det kan man få et løst lag med sand på toppen og fryst toppplag rett under. Dette vil gi en glatt bane.