Mange klubber har planer eller ønsker om å bygge stall, ridehall eller utebaner. Andre har anlegg som trengs å rehabiliteres eller utvides. I Norges Rytterforbund ønsker man å hjelpe klubbene på veien til bedre, større og flere anlegg.

Anleggsstrategien for 2015-2019 vil bli gjennomgått før man får informasjon både om hvem som kan hjelpe fra anleggsutvalget, hva man kan få av tilskudd til bygging av rideanlegg ved prosjektleder i Kulturdepartementet, og om drift av klubbanlegg.

Skal man bygge ny ridebane vil Stallmestern fortelle om ridebanebunner. I tillegg vil Stallmestern holde innlegg om gode uteområder til hestene.

Askim Rideklubb og Bruråk Hestesportsklubb vil dele sine erfaringer fra bygging og rehabilitering av anlegg.

 

For påmelding og mer informasjon se forbundets nettside her