høy import

Vurderer du å importere høy fra utlandet så pass på at du følger regler og rådene fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet, for å unngå at sykdommer skal komme med høyet inn til landet. Torsdag 19.juli avholdt de informasjonsmøte der de kom med viktig informasjon og huskeregler.

Da det er stor mangel på grovfôr er det flere som undersøker importmuligheter. Staten har tatt bort toll frem til 30.september, slik at det er billigere å få inn til landet.

For å sikre at det ikke kommer sykdommer inn i landet har Norge strenge regler, forebyggende arbeid og god bekjempelse. Dette gir god dyrehelse og dyrevelferd. Det igjen sikrer at sykdommer ikke spres videre til mennesker.

Utfordringen med grovfôr er at den ikke varmebehandles slik kraftfôr gjør. Det vil si at det kan komme smittsomme sykdommer med grovfôret.

Smitten kan komme fra jorder som inneholder sykdommene. Det kan ligge i gjødsel som er spredd på jordet, det kan ligge i jorda som kan komme inn i høyet, det kan følge med døde smådyr eller bakterier som har kommet luftveien til grovfôret.

Hvor lenge smitten finns i grovfôret avhenger av fuktighet, sollys, Ph verdier, mm

Det er spesielt fem sykdommer man ikke vil ha til Norge. Det er Q-feber, mykoplasma bovis, Salmonella sp/salmonella Dublin, MRSA og paratuberkulose.

2018 06 27 18.17.24Hvordan vite om høyet ikke inneholder sykdommer

Det er gjort vurderinger av hvilke land som er mer sikre enn andre i forhold til sykdommer. Sverige og Finland er land som er av de sikre landene og importere fra. De baltiske land, Russland, Polen, Tsjekkia, Romania og Ungarn er land som det frarådes å importere fra. Utenfor EU er det følgende land man kan importere fra – Australia, Canada, Sveits, Chile, Grønland, New Zealand, Island, Serbia, USA og Sør-Afrika (spesifikke steder)

Samme hvilket land man importerer fra, så er det flere ting man bør undersøk.

Er jordene gjødslet med husdyrgjødsel i år, bør man ikke importere fra det partiet, da det kan inneholde smitte.

Undersøk om de slår gresset med en høy stubbing. Jo høyere jo mindre jord i grovfôret.

Jo mindre drøvtyggere i området jo bedre.

Importerer man grovfôr som er ensilert er det liten risiko.

Sjekk om produsenten kan dokumentere at området er fri for de nevnte sykdommene.

 

Les mer om import av høy på Mattilsynets sider her