Klubben ble stiftet i 1969. Da holdt klubben til på en leid gård ca 500 meter fra der klubben er i dag. Dette området kjøpte klubben 4 år senere. Da var det Birketveit gamle skole, betjeningsbolig og uthus som sto på tomten. I dag står alle byggene fortsatt der og rommer blant annet butikk og ponnistall.

 

Birketveit_gamle_skole_som_i_dag_huser_bla_hestebutikkVed kjøpet fikk klubben egen stall og lagde en liten ridebane som senere ble utvidet og gjort om til en 20*40 hall der den står i dag. På 80 tallet ble denne hallen utvidet til en 20*60 hall med tribune i den ene enden og kafeteriaen i den andre. Tribunen er nå fjernet så i dag er hallens rideflate på 20*65.

Stor snuoperasjon

Når 90 tallet kom var klubben i en nedgangstid med mye gjeld og liten drift. Det ble å satse eller å gi opp. Det ble enighet om å satse. Et nytt styre som bestod av bla. av en byggmester, trelasthandler, elektroingeniør og maskiningeniør ble etablert. Styret fikk da en så god kompetanse byggningsmessig at de ikke bare lagde en strategi for selve klubbdriften, men også for utvikling av selve anlegget.

Den strategiske planen som ble laget hadde som øverste mål at alle skal ha tilgang – også økonomisk tilgjengelighet for alle. Ridning skal ikke koste mer enn andre idretter. Klubben skulle derfor ikke tjene på medlemmene, men man måtte derimot støtte opp om anlegget for å få driften til å gå rundt. Man ansvarligjorde medlemsmassen.

Dette er helt i tråd med stortingsmelding nr. 14 som sier at sporten skal være tilgjengelig for alle – sier Robert.

Den_nye_ridehallen_med_vinduer_fra_2_etg_med_kafeteriaUtviklingen av anlegget begynte med et nei

Styrets første store prøvelse var å få kjøpt nabogjordene som de til nå hadde leid. Dette var en lang prosess der både kommune og fylket sa nei til at klubben skulle få konsesjonen. Styret klaget avslaget helt til departements nivå der de vant frem og de kunne dermed kjøpe tomten.

I 1995/96 begynte arbeidet med å få til en ny ridehall. Den sto ferdig i 2000 og fikk en rideflate på 23,5 *66,5 meter. Året etter var stallene på langsiden klare til bruk. Anlegget fikk da totalt 3 staller med plass til nærmere 100 hester. Ponnistallen har 10 bokser, stallen langs den gamle ridehallen får plass til 48 hester og den nye stallen kan oppstalle 42 hester.

Ponnistallen_som_n_skal_pusses_oppStallen_i_den_gamle_delenStallen_langs_den_nye_ridehallen

Gode tilbud til oppstallører og rideskoleelever

De private oppstallørerne har tilgang til et senter med gode ride muligheter. Ute finnes det en stor hovedbane på 75*75 meter og en avridningsbane på 50*70. Kafeteriaen_i_enden_av_ridehallen_ligger_fint_til_mot_den_store_utebanenAvridningsbanenAlle banene ute og inne har Martin Collins fiberbaner. I tillegg til ridemulighetene har senteret flere vaskespilt, dusj, toalett, salrom med låsbare skap, m.m. Ute er det store områder til paddocker.

Rideskoletilbudet er omfattende med kurs fra knøttenivå til videregående. Totalt har rideskolen rundt 350 elever. Klubben eier 16 hester som brukes i rideskolen. Hestene og kursene holdes i den gamle ridehallen.

En bevist strategi fra styret var å få inn en god trener som kunne være på stedet over tid. De fikk en avtale med Peter Flam som kjøpte nabogården der han og sin familie har bygget opp sitt eget anlegg. Peter disponerer derimot klubbens anlegg og har dermed mye av undervisningen der. For oppstallører som ønsker det er det derimot fult lovlig med gjestetrenere på anlegget.

Den_gamle_ridehallen_med_staller_og_bla_sekretriatetDen_gamle_ridehallen_har_reisverk_av_limtredragereKafeteriadelen_i_den_gamle_hallen

Hest_titter_ut_av_stallen_langs_den_nye_ridehallenRyttertribune_i_den_ene_enden_av_ridehallenKafeteriadelen_i_den_nye_hallen_gr_over_to_etg

Stevner er eksistensgrunnlaget

Robert forteller at stevnene er en stor inntektskilde for klubben og den som gir eksistensgrunnlaget. Det er ikke mange helger i året uten stevner.

For å få gjennomført alle stevnene har klubben bygget opp sin egen kompetanse på teknisk personell. De har nå både dommere, stewarder, banebyggere, m.m.

Under stevner kan tilreisende leie seg rom for natten i en brakkerigg som er satt opp på anlegget. Hestene blir oppstallet i en av klubbens 80 permanente gjestebokser. Ofte leies det inn flere bokser fra Danmark, men det blir kostbart så klubben ønsker å bygge flere permanente – sier Robert.

En_av_gjestestalleneKafeteriaen_har_stort_utvalg_nr_det_er_stevnerNr_innendrssesongen_er_i_gang_og_det_er_store_stevner_m_utebanen_bli_brukt_til_parkering

Skrittemaskin kommer

Planene videre fremover er å bygge ny vei inn til senteret, renovere ørretbekken, bygge skrittemaskin og pusse opp ponnistallen forteller Robert.

Pynt_under_hallmesterskapet_i_november_2011En av suksess kriteriene tror Robert er at styret og de ansatte har holdt på for klubben i mange år. På den måten har det blitt stabilitet over mange år. Totalt er det 7 ansatte på stedet – 4 heltidsansatte og 3 deltidsansatte i tillegg til at stedet er godkjent for lærlinger. Daglig leder Åse Mortensen, stallansvarlig Kjersti Eliassen og rideskoleansvarlig Gitte Flam har til sammen 55 års fartstid på senteret. Ingen av dem har hatt noen fraværsdager pga sykdom.

Klubben har i dag rundt 500 medlemmer og det er ventelister på oppstalling – sier Robert. Han forteller videre at selv med plass til nesten 100 hester så har anlegget gjort at flere nabogårder også har begynt med hest. Bare i området rundt er det over 150 stallplasser.

 

Vil du vite mer om Arendal og Grimstad rideklubb så besøk deres nettside her