Mange av Rytterforbundets medlemsklubber har et sterkt behov for gode råd innenfor bygging og drift av anlegg. Kapasitet og kvalitet på rideanlegg er i tillegg en av de største hindringer for fortsatt vekst. For å hjelpe i dette arbeidet, har Norges Rytterforbund revitalisert anleggssatsningen.

Satsningen er organisert ved at Mari Viko Rasmussen har det administrative ansvaret i avdeling for organisasjon og utvikling. Det er videre opprettet fire erfarne anleggsveiledere som kan kontaktes for enklere spørsmål om bygging av anlegg.

For mer hjelp er Stallmester’n behjelpelig med råd og veiledning i forbindelse med planlegging, nybygg, rehabilitering, drift og vedlikehold av hesteanlegg. Innen driftsområdet inngår også temaer som HMS, personalhåndtering, kundegruppe, økonomi og kursing.

Avtalens innhold

Avtalen med NRYF innebærer at NRYFs klubber får en gratis oppstart gjennom samtale eller e-post med Stallmester’n. I tilegg får NRYFs klubber ytterligere 10 % reduksjon i pris på ”Stallmesterns” tjenester ved bruk utover oppstartssamtalen /e-posten.

Thor Gunnar Mathisen vil inngå i NRYFs ekspertpanel i Hestesport, og vil månedlig svare på spørsmål om bygging eller drift av anlegg. Send inn dine spørsmål til anne@rytter.no.

Forbundet har samtidig med organiseringsendringen oppdatert anleggs siden. Se dem her