Det som gjør en ridebane dypfryst er fuktigheten i massen og fraværet av luft. Fuktigheten fryser ved null grader og det å bli kvitt fukten er umulig uten bruk av salt. Nok luft i mellom sandkornene vil derimot være et annet alternativ da luft ikke fryser.

Salt er ikke bare salt. Det finnes flere typer salt. Man kan bruke ”vanlig” salt (natriumklorid), kalsiumklorid eller magnesiumklorid. Det er derimot flere forskjeller mellom dem. Det går på frysningspunkt, miljøvennlighet, mildhet mot høver, pris og hvordan de binder støvet.

Natriumklorid eller vanlig bordsalt er den typen salt som kanskje forurenser mest, er dyrest og som fryser ved 8 kuldegrader.

Kalsiumklorid fryser først ved 15 kuldegrader, binder støv bedre og er billigere. Brukes mye på bilveiene.

Magnesiumklorid er kanskje den med flest fordeler. Den fryser først ved minus 15 grader, er den som er mildest mot høvene, binder støvet godt, forurenser lite og er billig i bruk.

SaltHvor mye og når skal man strø?

Vanligvis holder det at du salter en gang før snøen legger seg. Dersom du strør banen etter at banen har fryst, vil det ta litt tid før isen smelter i banen.

Hvor mye salt man bruker er avhenger av banens størrelse, klima og hva banen består av. Er det mye gummi, fiber, el.a. så trenger man noe mindre. Man bruker ca 1000 kg for en 20*60 bane.

Ved mildvær og regn vaskes saltet bort og med nye frost perioder etter dette, vil effekten bli dårligere. Salt som blir igjen utover våren, har den effekten at den binder fukten fra luften til underlaget og på den måte bindes støvet.

Alternativer til mye salt

For å få nok luft i bunden slik at den ikke fryser til ”betong”, trenger man sand som har nogen lunde samme størrelse og inneholder lite støv og jordpartikler. Da oppstår det luft mellom kornene. I tillegg vil tilleggsprodukter som fiber, gummi eller barkbiter bidra til luft i bunnen. Alle de sistnevnte har derimot sine ulemper slik som at bark kan bli glatt, fiber holder på vann som fryser, gummi kan flyte opp til toppen av banen, osv.

Tilførsel av mer sand/grus er selvfølgelig noe som vil hjelpe, om tilførsels produktet er med på å skape luft. Pass bare på at du ikke tilfører for mye slik at banen blir for dyp når sommeren kommer.

Husk daglig vedlikehold

Bruken og vedlikeholdet av banen er selvfølgelig avgjørende for hvor god banen holder seg. Jevnt vedlikehold i form av harving/slodding samt bruk, vil gjøre banen bedre enn om den blir liggende i ro. Pass spesielt på at det ikke blir et løst topplag på noen cm og hardt og glatt under. Det kan gi farlige situasjoner for hest og rytter.

Før man putter mye penger i tilførselsprodukter eller i sand/grus, så er det smart og først vurdert om topplaget som ligger på banen er god nok. Er den støvete om sommeren, litt jordete og hvor gammel er den? Kan hende du må starte og gjøre noe med den først.