For å vite hvordan utstyret bør oppbevares er det greit å vite noe om hva de forskjellige materialene er for noe og hva de krever. Alt av ekte skinn og lær kommer fra levende dyr. Skinnet er derfor et levende produkt som blir påvirket av temperatur og fuktighet. Plast kan bli sprøtt ved kulde og metall kan ruste ved høy fuktighet.

Salrommet bør derfor ha et klima som gir en jevn romtemperatur hele året slik at man unngår svingninger. Fuktige dekken, sjabrakker og annet vått utstyr bør derfor ikke lagres på salrommet men tørkes i eget rom.

Har du innbrudd og ikke låst salrom vil du kunne få redusert forsikringspenger

Sikkerhet er et annet aspekt. Utstyr til hest koster mange penger og de fleste har en forsikring på utstyret. Det er derimot en forutsetning at salrommet låses om dette ikke strider mot bestemmelsene vedr rømningsveier for hestene. Produktsjef Torfinn Jæger i Gjensidige sier dette er viktig om man ikke skal få reduser utbetaling ved evt. innbrudd. Han sier at dersom sikkerhetsforskriftene brytes kan erstatningen settes ned eller falle helt bort.

Innredning er avhengig av om det er en privatstall, rideskolestall, utleie til private ryttere, eller annet. Dersom man har rideskolestall så er det praktisk med et salrom der saler, hodelag, m.m. henges systematisk opp med nummerering eller navn på hestene.

salromhodelagLag god plass til ustyret

Private ryttere har alt fra litt til enorme mengder utstyr. De har gjerne flere saler til en hest og en mengde dekken. Det er derfor en stor service ovenfor disse kundene at salrommene er store med god plass. I salrom der alle har tilgang til alt utstyr kan det fort bli krangling om lån av utstyr og ting som forsvinner. For å hindre dette er det en god miljømessig investering å bygge låsbare salrom. Disse kan kjøpes ferdig eller man kan enkelt bygge skap med dører. Husk på å ta vare på ett sett med reserve nøkler slik at man slipper å ødelegge skap dersom nøkler forsvinner.

Stevneskap er det mange privatryttere som har. Disse er det ofte behov for å ha oppbevart i stallen, slik at man tar hensyn til dette ved nybygg.

Tenk langsiktig – invester i solid materiale til oppheng

Oppheng av utstyr finnes det mye forskjellig av på markede. Ikke alt er like bra kvalitetsmessig. Det kan være at produktet er spinkelt og blir slarkete med tiden. Det kan være belagt med en billig plasttype som slites av og metallet under begynner å ruste eller det kan være generelt upraktisk i bruk.

Når man velger oppheng til saler, hodelag, dekken, hjelmer, m.m. så vurder ikke bare pris i innkjøp men soliditet og varighet. Dersom man må bytte det ut etter noen år så kan det bli dyrt i lengden i tillegg til at nytt utstyr mon monterer ikke alltid kan bruke de samme skruehull slik at salrommet generelt blir seende slitt ut.