Årets ting behandler mange saker, men rundt anlegg er det spesielt to dokumenter som er av interesse. Det ene er at det skal vedtas rytterpolitisk dokument for perioden 2019 til 2023 og det andre er årsrapport fra anleggsutvalget for perioden 2017-2018.

Anleggsutvalget består av fem personer som representerer fem landsdeler i Norge, i tillegg til representant fra forbundsstyret. Arbeidet koordineres av forbundets administrative ansvarlige for anlegg Kjell Myhre.

Anleggsutvalget fungerer som anleggsveiledere til klubbene og kan svarer på spørsmål om bygging og drift av anlegg. Når det er behov for mer bistand kan klubbene ta kontakt med Stallmestern som har samarbeidsavtale med Norges Rytterforbund.

Rapporten inneholder en oversikt over bidrag fra forbundets side men også fra Stallmestern.

arsmld1

arsmld2

arsmld3

arsmld4

Rytterpolitisk dokument for perioden 2019 til 2023

Planen som er laget skal vise retningen og hovedstrategier for perioden 2019-2023. Den er laget etter en omfattende prosess der alle har vært inkludert.

Underpunktet som omhandler Anlegg er som følger.

 

arsmld5anleggs

 

For mer informasjon med sakspapirer klikk her