Mange eldre staller opplever skader på betongen i bygget. Det kan være selve gulvet i boksene, taket eller i gjødselkjellerens tak.

Skadene kan komme av gasser fra urin, urinen og møkka i seg selv, fukt, klorider eller pga slitasje fra hestenes høver over tid.

Hva er betong                

Betong lages av sement, sand, småstein (tilslag), som blandes med vann. Hvor sterk man får betongen avhenger av type sement og blandingsforhold.

Gjennom tidene har sammensetninger i selve sementen og tilslagene endret seg til det bedre. Utviklingen ble derimot ikke alltid bedre for selv om betongen ble hardere på 70 tallet enn på 60 tallet, fikk den samtidig flere porer som ga hurtigere ødeleggelser. I dag har man enda bedre kunnskap om betong og kan lage den utfra mer spesifikke behov.

Hbetong 1vorfor skader Urin og hestemøkk betonggulvet

Ammoniakk (NH3) og hydrogensulfid (H2S) frigjøres fra hestemøkk og urinen. Dette blir omgjort til syre pga luft og varmetilførsel. Syren skader betongen.

Hvordan hindre at urin og hester skader betonggulvet og evt. betongtak i stallen

Et nystøpt betonggulv har en film på toppen som fungerer som en forsegling. Denne hinnen slipes ned over tid av hestenes høver, fukt, klorider, syrene, mm.

En metode er å impregnere betongen så den holder lengre. Impregneringen legger seg ikke bare på toppen, men trekker seg ned og inn i betongen. Dette vil gjøre betongen 20-25% hardere som igjen vil hindre støv fra slitasjen og nedbrytingen.

Betong er heller ikke bare betong. Den kommer i forskjellig sammensetninger ut fra bruksområdet, slik at man må være nøye med bestillingen om man skal støpe selv.

For øvrig er det viktig med en godt utført og daglig møkking av boksene der det er nok flis som kan suge opp urinene. Har man gummimatter må man rengjøre regelmessig under disse om det tilkommer urin. God ventilasjon, slik at man har minst mulig fukt, er et annet viktig tiltak for å minske forringelse av betongen.

betong 2Hvordan oppstår skader i betongtak og vegger i en gjødselkjeller

Hydrogensulfid (H2S) er en gass som dannes ved nedbryting av anaerob bakteriell eller svovelholdig organiske forbindelser.

Gassen stiger for eksempel opp i gjødselkjeller og setter seg i en fuktig betongvegg eller tak. Med tiden «spises» betongen opp og armeringen blir synlig. Når armeringen er blitt synlig ruster den og vil utvide seg 5-7 ganger. Utvidelsen gjør at betongen sprekker og betongen begynner å flasse av. Følgene er at hele konstruksjonen mister sin styrke.

I gjødselkjellere ser man oftest størst skader på søyler i rommet og i taket rundt midten. Dette er fordi møkka som regel er kaldere ut mot veggene.

Hvordan hindre skader fra gjødselkjeller

For å redusere slitasjen, kan man tilføre mikrokalk som øker PH verdien i gjødslet. Dette reduserer mengden Hydrogensulfid. Øker man derimot PH verdien for mye, kan andre gasser som ammoniakk øke, og nitrogen mengden minskes, noe som heller ikke er bra.

Forskning har kommet frem til at det å tilføre ca. 1% mikrokalk er passe mengde som vil redusere mengden hydrogensulfid i gjødselkjelleren samtidig som det ikke endrer andre prosesser i negativ retning.

Et annet tiltak er å redusere fukten i gjødselkjelleren. Ventilering er av gjødselkjelleren er derfor et annet godt tiltak.

Hvordan reparere skader i betongen

Før man starter arbeidet med å reparere skader må man undersøke skade omfanget. Er armeringen vesentlig rustet bort på større områder må man gjøre større tiltak enn kun å tilføre ny betong.

Små skader kan repareres med å påføre ny spesialmørtel. Før man gjør det må alt av løs betong fjernes med meisel. Deretter må man sandblåse armering og man må rengjøre overflaten. Området som skal repareres må deretter primes så ny betong fester seg.

Er skadene større kan man bruke sprøytebetong istedenfor spesialmørtel i sekker.