I Irland eide Christopher en gård, restaurant og pub. Alt ble solgt og pengene brukte han til å kjøpe et stort område en halvtime utenfor Stockholm i 2002. Der har han bygget opp et stort rideanlegg som har blitt godt kjent i Sverige. Planene videre er derimot storslagne.

På stedet er det i dag treninger med mange kjente ryttere og trenere i tillegg til alle typer stevner. Anlegget i dag består av staller, gjestestaller, to store gressbaner, en grusbane, et ridehus på 80*30, feltrittsbane, skrittemaskin, restaurant og en ridehall til på 20*60 er under oppbygging.

 

Helene_Persson_p_Bonzai_HStørre en Scandinavium – sier Helene Persson

Helene Persson er en av Sveriges beste ryttere. Hun forteller til Stallmestern at Runsten er et fantastisk sted. – Her finnes alt. Ridehallen er større en Scandinavium. Helt fantastisk. Helene bor bare en mil unna og forteller at eier Christopher imøtekommer ønskene rytterne har på en helt utrolig måte. – Ønsker vi oss en vanngrav så er den på plass neste gang vi kommer.

En ting til Helene vil fremheve med stedet er at man får alle store trenere dit. Til sammen er de eksperter på alt fra unghest, dressur, sprang til feltritt. – det er helt fantastisk – sier Helene.

Trenere på stedet i 2011: Piet Raymakers, Jos Kumps, Pether Markne, Per Dahlgren, Mads Hendeliowitz, Liane Wachtmeister, Carina Oddsberg, KG Svensson, Jan Jönsson, Piia Pantsu, Ulf Johansson, Lena Bredberg, Helena Johnsson og Helena Persson selv. 

Store planer

Planene videre er å bygge 120 boliger, barnehage, konferansehotell og Gymnas med internat.

Alt som bygges skal bygges så miljøvennlig som mulig. Med en så stor utbygging på et skogs og jordbruksområdet kan Christopher fortelle at de må være nøye med vær eneste plante og vanndam om de skal få alle godkjenninger av kommunen. – vi skal ta vare på vær en stein.

Myndighetene er positive til planene og har allerede forhåndsgodkjent det hele. Dermed håper Charlotte Jacobsen fra firmaet Hood Consulting som hjelper med bolig prosjektet å gå ut med salg av boligene juni 2012.

Alle boligene skal varmes opp av hestegjødsel og alt vann blir renset på stedet slik at man minsker forurensing til naturen. Det vil bli nøye valg av byggemateriale og alt søppel vil bli behandlet godt.

Obligatorisk med ridning

Skolen som er tenkt bygg vil bli et gymnasium med naturvitenskapelig linje. Ridning vil være en obligatorisk aktivitet – sier Christopher. Selve driften av skolen vil bli satt bort til en av Sveriges mange privatskoler.

Ingen hest skal måtte stå inne pga mangel på uteområdet

På stedet vil det bli bygget mange flere staller – totalt 270 hester vil få plass. Christopher er nøye med at hestene skal få et så godt sted å bo både inne og ute at de ikke vil bli krybbebitere, luftslukere eller få andre uvaner. Alle hestene vil kunne se ut, men ikke nødvendigvis inn til naboboksen dersom det skaper uvaner. Ute vil det bli nok hestehager til alle. Alt fra mindre til store jorder. Ingen hest skal måtte behøve å stå inne pga for få uteområder.

Christopher har mange ideer. Før de allerede planlagte prosjektene er i havn har han kjøpt opp nabogården. Der skal han lage et senter for folk som trenger rehabilitering. Omgang med dyr er som kjent et godt middel for å bli bedre.

RunstenKunder er ikke problemet

Er det kundegrunnlag nok for å lage noe så stort spør vi Christopher om – Det er rundt 40000 hester i Stockholmsområdet og hest er Sveriges største idrett så ja det skal være grunnlag nok – sier Christopher

Hvordan kan dere få til alt dette i et skogs og jordbruksområdet lurer stallmestern på. I Norge har vi utfordringer bare ved å få bygget en enkel ridehall – Ved å ville kommunens beste sier Christopher og smiler.

 

Les mer om Runsten på deres nettside her

Les om Runstens visjon her 

 

Les mer om den lokale rideklubben Årstad Runsten