Mange steder har man laget rullegrop i selve innhegningen til hestene. Andre steder har man et sted man kan leie hesten til. En hest som er spylt av etter en treningsøkt og som blir leid til rullegropen, vet den hva den kan gjøre med gropen.

En rullegrop med en diameter på 2,5 meter kan holde, men lag den gjerne litt større. Fyll den med ca 15 cm vasket sand som er løs og ikke støver. Da slipper man å tenke på at den kan bli hard eller at den trenger vanning for å ikke støve.

For å hindre at massene flytter utover kan man med fordel grave bort de eksisterende 15cm med masse først. Er det jord med dårlig drenering under, så kan man prøve å lage litt fall i bunn eller grave litt dypere og legge på mer masse. Det bør forhindre at rullegropen ikke blir til et vannbasseng.