Stallmestern har tidligere skrevet om hestegjødsel og at dette ikke er avfall som kan bli liggende, men som man plikter å ha en plan for utnyttelse og bruk av.

I forbindelse med miljøarbeid i inn og utland har statsråd Lars Peder Brekk satt i gang et arbeid for å se på regelverket for husdyrgjødsel og annet organisk materiale. Målet er at man skal bli enda flinkere med å utnytte den ressursen som ligger i disse produktene.

Landbruks- og mattdepartementet vil lede arbeidet med revideringen av regelverket i samarbeid med Miljøverndepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Mattilsynet og Statens landbruksforvaltning.

Arbeidet skal før sommeren ende i ett forslag som vil gå ut på høring frem til november 2010.