Stallvask

Sommeren er høysesong for hovedvask av staller. For mange er dette et tungt arbeid som man gruer seg til og noen står dermed over den jobben. Stallmestern har snakket med Norsk Hestesenter om hvordan de gjør dette.

Rengjøring av stall er noe de fleste gjør årlig om ikke oftere, men Stallmestern vet også at veldig mange staller ikke får en årlig vask.

For hestenes miljø er dette dermed noe man bør sørge for at blir gjort, da undersøkelser viser hvor viktig støvfrie og bakteriefrie staller er for hestenes helse.

En nyvasket stall er også en glede for oss mennesker. (se forskjellen på bilde av treveggen – kun ett års møkk)

 

 

hytrykkspylerMan_ser_fort_hvor_vannet_rennerNorsk Hestesenter er de nøye på renholdet. De har mange staller og alle har flis i gangene. Dermed tar tømming av stallganen litt tid. Rengjørings prosedyren er deretter at de bruker en pumpekanne og sprayer stallen med rengjøringsmiddel. Det løsner fett og møkk som sitter fast.

Etter en liten stund bruker de en stor høytrykkspyler som produserer varmt vann istedenfor en som spyler med kaldt. På den måten blir stallen lettere ren og til sammen blir dette en ren stall som ikke trenger videre desinfisering.

Ved bruk av høytrykkspyling blir det mye vann i stallen. Da ser man om stallens gulv har blitt støpt med riktig helning til sluk eller om man må bruke svaber for å få vannet ut av stallen.

Mange staller har treverket og man kan tenke at høytrykkspyling vil skade treverket, men ved å bruke et munnstykke som sprer strålen noe og lar stallen tørke godt før man flytter hestene inn så vil ikke dette være et stort problem.

Fr_og_etter_hytrykkspylingTreverket i Stallmesterns egen stall har fått høytrykkspyling i 8 år uten at materialene har noen tegn til skader av dette.

Materialet i Stallmesterns stall er ubehandlet treverk, så har man en stall som er behandlet må man regne med at man har en ekstra jobb etter rengjøringen.