roykanlegg

De siste årene har staller fått montert brannvarslingssystemer, men samtidig står det mindre bra til med rengjøring og kontroll av anleggene. Vi tok kontakt med Ketil Kjerkreit i ICAS som leverer brannvarslingsanlegg.

Vil dårlig vedlikehold redusere sikkerheten? Ja det er helt klart at et dårlig renhold og vedlikehold vil redusere sikkerheten. Det kan også bli så alvorlig at systemet ikke har noen mulighet til å varsle en brann.
Støv generelt på utsiden av rørene betyr ikke så mye, men støv som tetter aspirasjonshullene i røret, gjør at deler eller hele aspirasjonsrøret ikke har noen mulighet for å varsle om røkutvikling i rommet/bygget.

Hva med rør som glir fra hverandre? Det har også samme effekt som om hullene i rørene blir tette, da den delen av aspirasjonsrøret som ligger bortenfor bruddet ikke har noen effekt.
Men så har man jo også problemet med støv som har “satt seg” innvendig i røret. Dette reduserer transporthastigheten på luften og vil da øke tiden fra røken kommer inn i røret og til denne blir detektert/varslet.

Kjetil forteller at anlegget må kontrolleres av autorisert montør min 1 gang/år.
Samtidig må bruker/eier av brannalarmanlegget gjennomføre vedlikehold jevnlig gjennom året. Dette går på: kontroller/rengjør aspirasjonshull, rengjør aspirasjonsrør utvendig.

Kilde: ICAS AS v/Ketil Kjerkreit. www.icas.no