Maskinen er utviklet for mennesker over en 20 års periode i Sverige, forteller Andrè Moen som er den norske forhandleren av Biolight. I 2007/8 begynte man å se på bruken opp mot veterinærer og hest. I 2012 ble det laget maskin som er rettet kun for hest og kan brukes av alle.

Hvordan kan maskinen behandle og forebygge?

Maskinen er laget for håndholdt bruk. Fra undersiden av maskinen sendes det ut rødt og infrarødt lys. Holdt mot hestens hud tilfører dette energi til cellene og blodgjennomstrømningen øker med tilsvarende økt tilførsel av oksygen. Dette gjør at helbredningstiden på skader reduseres. Tilsvarende vil bruk av av Biolight etter trening gjøre restitusjonstiden kortere.

Biolight norgeBruken – enkelt for alle

Maskinen har display og taster på oversiden av maskinen. Der kan man benytte ett av de åtte forhåndsprogrammerte programmer. Dette gjør at den er enkel å bruke. Et program varer i mellom 4 til 10 minutter. Programmene styrer frekvens/puls (1-10000 puls/s), bølgelengde og behandlingstid.

Etter bruk kan man tørke av maskinen med en fuktig klut. Maskinen drives av batterier som kan lades.

Hjelp til bruk

Ved kjøp av en maskin får man med en DVD med tips og bruksanvisning. I tillegg kan alle som har maskin få hjelp på nettet. Man får brukernavn og passord på firmaets nettside. Har man da spørsmål eller trenger hjelp, så får man hjelp der.

Det er ett års garanti på maskinen med full service sier Andrè.

Andrè forteller også at det ikke er farlig å se på lysene og apparatet er ikke farlig å bruke.

undersiden biolightInnkjøp

Ved innkjøp kan firmaet tilby gunstige finansieringsløsninger for både privatpersoner og næring. Maskinen kan leases som ett alternativ over en 5 års periode. Etter den tid eier man maskinen.

Det er karenstid på 96 timer før en konkurranse.

 

 

For mer informasjon se her eller ta kontakt med andre.moen@infonor.no