For å gjøre utegang- eller leskur lunt og trivelig for hestene, kan det være en god ide å bruke PVC strimler i døråpningene. Hestene har ingen problemer med å gå igjennom dem når de først har blitt vant til at de er der.

 tilvenning strimlerPVS strimlene kan også brukes i døråpningene til tradisjonelle staller. Ofte er det mye trafikk ut og inn av dørene. Om vinteren vil det medføre at varmen slipper ut.

 

Tåler kulde og kan skyves til side

 Strimlene er laget av PVC og holder seg myke helt ned til rundt 30 kuldegrader. De henges opp på skinner eller fastmontert i døråpningen. Fordelen ved skinner er at man kan skyve dem helt til side ved varme somre, eller ved for eksempel rengjøring ved hjelp av traktor i skur.

 Ved fastmontering kan man henge dem opp slik at de pendler fremover og deretter tilbake når hestene går igjennom eller fastmontert. Ved pendlingen vil motstanden for hestene bli mindre.

 

montert strimlerTemperatur, brann og lyd dempende

Strimlene kommer i flere tykkelser, bredder og monteres med en overlapp. På den måten får man en tett plastvegg når strimlene henger rett ned. Strimlene hindrer ikke bare kald luft å strømme inn, men de er også lyddempende og brannhemmende.

 

 

 

For mer informasjon se

 MF systemer eller

 Aandstad

 

 

 

 

Det er mange som har utegang- eller leskur der hestene trives, men det kan bli kaldt for dem så bruk av PVC strimler kan være en løsning. Strimlene kan også brukes ved vanlige stalldører.

For å gjøre utegang- eller leskur lunt og trivelig for hestene kan det være en god ide å bruke PVC strimler i døråpningene. Hestene blir fort vant til dem og har ingen problemer med å gå igjennom dem når de først har blitt vant til dem.

PVS strimlene kan også brukes i døråpningene til tradisjonelle staller. Ofte er det mye trafikk ut og inn av dørene. Om vinteren vil det medføre at varmen slipper ut.

Tåler kulde og kan skyves til side

Strimlene er laget av PVC og holder seg myke helt ned til rundt 30 kuldegrader. De henges opp på skinner eller fastmontert i døråpningen. Fordelen ved skinner er at man kan skyve dem helt til side ved varme somre eller ved for eksempel rengjøring ved hjelp av traktor i skur.

Ved fastmontering kan man henge dem opp slik at de pendler fremover og deretter tilbake når hestene går igjennom eller fastmontert. Ved pendlingen vil motstanden for hestene bli mindre.

Temperatur, brann og lyd dempende

Strimlene kommer i flere tykkelser, bredder og monteres med en overlapp. På den måten får man en tett plastvegg når strimlene henger rett ned. Strimlene hindrer ikke bare kald luft å strømme inn, men de er også lyddempende og brannhemmende.

 

For mer informasjon se

http://www.mfnordic.no/produkter/pvc-strimler-strimelgardiner.aspx

http://www.aandstad.no/index.php/nettbutikk/category/260/2/Portl%C3%B8sninger