Multikosten har bust av slitesterk gummi som binder støv til seg. Den virvler derfor ikke opp støv, grus, sand og sagflis. Den tar samtidig med seg hår og annet rusk. Kosten har på den ene siden en svaber slik at man enkelt kan snu den og bruke kosten til å fjerne vann for eksempel i vaskeplassen.

Stallmestern har snakket med de ansatte på Kongsgården som har kosten i bruk. De sier til stallmestern at den generelt er god å bruke. Når man bruker kosten må man derimot dra kosten til seg og ikke dytte fra seg kan de fortelle. Kongsgården har enda ikke hatt den så lenge at de kan si noe om slitasjen på gummien mot betongen.

Kosten egner seg til bruk i alle rom. Om de ansatte på Kongsgården skulle komme med ett ønske så hadde det vært en litt bredere kost til stallgangen så kostingen gikk noe raskere da de har en stor stall.

multikost1Kosten er ikke tung og spyles enkelt under vann for å bli ren og klar til ny bruk.

For mer informasjon kontakt Jordan her