En journalists oppgave er å dokumentere hendelser, samle informasjon og lage en historie ut av dette. Videre har journalisten en samfunsrolle ved og gjør informasjon, politikk og kultur tilgjengelig for publikum, holde en kritisk debatt om samfunnet og samtiden.

Det finnes mange medier og de forskjellige dekker saker utifra lesergruppen de representerer. Som oftest vet heller ikke mediene om hva som skjer om de ikke blir kontaktet eller på annen måte får informasjon. Skal du arrangere noe så lag en plan for media dekning.

De store mediene kommer på arrangementer dersom det er en stor sportsbegivenhet, utøvere som er kjente og av nasjonal interesse, at aktiviteten er noe utenom det vanlige eller at det skjer en ulykke av størrelse.

Lokale medier dekker ofte det meste som skjer i nærområdet, men de er som regel glade for innspill. Ofte har de ikke tid selv til å komme og dekke sakene, men da kan en ofte sende ferdig tekst og bilder så kommer det ofte på trykk.

 

fotografer_p_vrevollHestemedia kommer eller dekker som regel alltid saker som har av interesse for leserne de skriver for. Disse mediene er ofte veldig glad for innspill da hestenorge ikke er så alt for stor og det mangler ofte gode saker som kan dekkes.

 

Nytten av pressedekning er stor

 
Det kan være man tenker at en pressedekning ikke er så farlig for ett arrangement, men de fleste undervurderer nytten av informasjonen som blir offentlig. For eksempel kan en enkelt lokal dekning av rideskolen gi flere kunder. En god omtale av et stort ridestevne som skal arrangeres kan gi enda flere tilskuere. Ordtaket om at all reklame er god reklame har en stor sannet i seg.

For en arrangør kan det kanskje koste litt ekstra å legge til rette for pressen i form av eget rom, nett tilgang, servering, tap av parkeringsplasser og tribuneplasser, men det man får igjen for god dekning generer det ti doblede tilbake.

pressetelt_under_FalsterboFra_Presserommet_OHSFra_presserommet_AEG

Omtalen pressen publiserer kan ikke alltid oppfattes positiv av alle

Pressens vær varsomsplakat og redaktørplakaten skal ivareta ytringsfriheten og ivareta pressens etiske normer. Det er viktig for en journalist å formidle ulike syn, ikke la seg presse og man skal informere om kritikkverdige forhold.

Vær varsom plakaten inneholder 4 hovedområder med hele 41 underpunkter. Hovedpunktene er pressens samfunnsrolle, integritet og ansvar, journalistisk atferd og forholdet til kildene og publiseringsregler. Les hele plakaten her.

Dersom man mener det som er skrevet og bilder som er publisert med tekst bryter de etiske normene kan man klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Tilbud til pressen – hva kan de forvente?

Ytringsfriheten og samfunnets åpenhet er avhengig av at journalistene får tilgang til det de trenger å vite for å kunne lage en mest mulig riktig sak. Det er dermed ikke slik at journalistene kan vandre fritt rundt over alt uten å spørre. På større ridestevner søker journalistene om akkreditering og får deretter den informasjon og hjelp de trenger for å utføre sitt arbeid.

Egen_pressetribune_under_FalsterboStallmestern har besøkt flere store trav, galopp, ridestevner, staller og messer i inn og utland. Hvordan man blir ivaretatt og hva som tilbys varierer mye. Det man ofte har behov for som presse er et lokale med strøm og internett tilgang samt generell skriftlig informasjon om arrangementet. Drikke og evt. mat er en service som settes pris på da det ofte kan bli lange dager med arbeid. En presseansvarlig eller flere som kan være behjelpelige med informasjon, arrangere intervjuer med ryttere, jockey eller kusker, tilgang til banen med banebygger, staller, osv. er en stor fordel.

Journalister skal ikke behandles som kjendiser, men enkel psykologi sier at om man trives og føler seg vel tatt i mot, så blir man selv mer positiv og vil dermed både være lengre tilstede, skrive mer å bedre som journalist.

 

Les International Alliance of Equestrian Journalists (IAEJ) sin media guide her