Når det er kaldt og lite mat ute, kryper skadedyrene inn i bygninger. Stallen er et trygt sted der de kan finne ly og mat. Ofte byr det ikke på de store problemene, men gnagere kan ødelegge alt fra utstyr, bygningene og ikke minst være smittebærere. Mest alvorlige følger kan skader på det elektriske anlegget være, da det kan føre til kortslutninger og i ytterste konsekvens føre til brann.

Plikt og forebygge samt fange skadedyr

Forskrift om skadedyrbekjempelse sier det er en plikt å iverksette forebyggende tiltak samt om å iverksette utrydding. Etter forskriften kan du selv eller skadedyrbekjempere utføre arbeidet. Dersom det brukes kjemiske midler må disse være godkjent. Bekjempelsesmidler med faresymboler og farebetegnelse meget giftig og giftig skal kun bruke av godkjente skadedyrbekjempere.

Les forskriften her

Forebyggende arbeid i en stall er å holde det rent over alt, sikre kraftfôr i sikre beholdere, passe på at søppel oppbevares på en sikker måte ute og at man tetter de områder i bygget som man spesielt mistenker at skadedyrene kan komme inn. Det kan være steder som ved vann og avløp.

Om man først har fått skadedyr inn i bygget finnes det flere metoder som kan brukes for å fjerne dem. For det første kan man fjerne problemet når det dukker opp ved bruk av feller. Alternativt kan man sikre bygget året rundt, ved å ha utplassert for eksempel gift rundt bygget.

gift_felleFang dem før de formerer seg

Ekskrementer eller dyrene selv oppdager man spesielt når kulden kommer. Det er nemlig da de kryper innendørs. Får man fjernet dem før de formere seg så kan man bli kvitt dem helt. Når kulden først har satt seg så er det nemlig ikke så ofte flere kommer innendørs.

Om de får tid til å formere seg kan de bli mange på kort tid. Gnagerne formerer seg nemlig hele året om de er innendørs. De går drektige i ca 20-24 dager. Vært kull kan gi 4-9 unger. Har du to drektige mus så kan de få veldig mange unger i løpet av et år. Det er mao viktig å få fjernet dem før de får tid til å formere seg.

Tennene vokser hele tiden så de må gnage

Det finnes flere typer gnagere. Husmus, klatremus, liten og stor skogmus i tillegg til brunrotte. Felles for dem alle er bla det at tennene vokser hele tiden. Gnagerne må derfor ha noe å gnage på hele tiden for å holde tennene i passe lengde. De kan derfor gjøre store skader på bygg og anlegg pga dette.

På markede er det mange firmaer som spesialiserer seg på fjerning av skadedyr. Disse kan gjøre jobben for deg, om du ikke selv vil ta opp kampen mot gnagerne.

musefelleBruk munnbind og vask hender

Om du tar jobben selv så les bruksanvisningen nøye, og pass på at feller settes på steder der barn og andre dyr ikke kan komme til skade. Når du fjerner døde gnagere så tenk på hygienen. Det er flere sykdommer du selv kan pådra deg. Sykdommene kan smitte via luft så pass på og bruk munnbind om det spesielt inntørkede gnagere.

Firmaer som tilbyr tjenester kan enten komme inn å sette feller for så å fjerne dem igjen etter kort tid. Det andre alternativet er å lage en årlig avtale med firmaet, der de setter ut åte kasser og følger opp.

SMS og mail beskjed om fangst

Dette foregår på den måten at de leser av hvor mye som er fjernet av åtet og fyller på. Resultatet kan man selv lese av på nettside der du får brukernavn og passord. På den måten kan du følge med hvor mange gnagere man sannsynligvis har og endringen i dette over tid.  Kostnaden varierer etter som problem, bygg størrelse, type skadedyr og løsningstype. Noen har tilleggstjenester i prisen som for eksempel en bygningskontroll, besøk utenom kontrollene ved spesielle hendelser, m.m. Her må man snakke med de enkelte firmaene og høre hva de tilbyr.

Teknologisk gjøres det fremskritt også innen fangst. Det siste på markede er feller som sender sms eller mail til deg når en gnager går i fellen. På den måten kan man effektivisere fangsten.

 

Les mer på Folkehelseinstituttet om skadedyr