Rundt om i landet kan man finne gamle piggtråd gjerder eller rester av dem. Skog som «kryper» innover beiter med årene har gjort at gamle piggtrådgjerder blir liggende igjen og delvis gror inn i naturen.

Kommer et dyr eller en hest til skade kan man som grunneier få både mulkt og straff.

piggtrad og sauegjerdet

Det er flere lover som regulerer gjerder og spesielt piggtrådgjerder.

Gjerdelovens § 3 og §5 sier at gjerder skal lages og vedlikeholdes slik at det ikke er farlig for folk eller dyr.

Når gjerdet ikke holdes oppe lenger skal gjerde rester som kan være skadelig for folk eller dyr tas bort.

Forskrift om velferd for hest § 16 sier noe av det samme ved at gjerdene må være egnet og skal etterses samt vedlikeholdes slik at hestene ikke påføres skader og lidelse.

sauegjerdetMattilsynets retningslinjer til forskrift om velferd for hest sier i § 16, at gjerdene skal være godt synlige, av solid materiale eller strømførende. Sauenetting er lite egnet som hestegjerde pga risiko for at hestene kan henge seg fast.

Dyrevelferdsloven §15 sier at man skal sette opp gjerder og holde dem i en slik stand at dyr ikke utsettes for unødig påkjenninger og belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerder.

Nye gjerder skal derfor ikke ha piggtråd som en del av gjerdet.

 Kan være unntak for piggtråder på eksisterende gjerder

Dyrevelferdsloven sier at man skal føre nødvendig tilsyn og at det kan vær unntak mot bruk av piggtråd i gjerder. Dette da forbudet kom i 2010. Gjerder satt opp før den tiden kan mao om de er hele og ikke fare for dyr stå.

Har man dyr på beite skal gjerdene mao ses over og de skal være sikre. Dersom det er et gammelt piggtrådgjerde som formelt sett er lovlig satt opp, men der et dyr utsettes for fare eller unødvendig påkjenninger og belastninger så er allikevel piggtrådgjerdet ulovlig. En hest som flykter og løper igjennom et gjerdet vil skade seg på piggtråd. Eksisterende gjerde kan da være å vurdere som farlig for dyr.

Viktig å huske på at selv om du har kontroll på dine dyr, så kan andre dyr lide og dermed så har du ansvar allikevel.

piggtrad rester i naturenDet sikreste for både dyr og du som eier, er å gå over eiendommen og fjerne piggtråden.

 

Les lov om dyrevelferd her

Les Gjerdeloven her

Les Forskrift om velferd for hest her

Les Retningslinjer til forskrift om velferd for hest her