For syv år siden bygde Anders Thuresson fra Sverige, ridebane i sitt ridehus på 20*60 med vanningsanlegg der det vannes nedenifra. Han har selv utarbeidet systemet og testet det slik at det nå er laget flere anlegg i Sverige og flere er under oppføring.

Hvordan fungerer det

Banen bygges opp som ett basseng med plastduk som etterfølges av rør som overdekkes av 30 cm med sand. Anders forteller at han har testet ut flere sandtyper og funnet en som fungerer veldig bra. Man har ikke noen form for tilleggsprodukter i sanden forteller Anders videre. Den binder godt kun med vann. Sanden kommer fra Sverige.

Systemet er selvjusterende i form av at det hele tiden er et jevnt nivå med vann i sanden. Har man anlegget ute og det regner så renner alt ekstra vann bort fra banen på samme måte som en flottør i et toalett styrer mengden vann i skålen. Ønsker man å tømme systemet for vann er det bare å åpne en kran.

vanningsmodell undenifraDen store fordelen ved systemet er at banen aldri støver og at den alltid er perfekt.

Fuktigheten i sanden og type sand gjør at bunnen til sammen ligger stødig og hestene skal ikke kunne merke rørene som ligger 30 cm under bakkenivå.

Driftssikkert året rundt

Anders forteller at hullene i rørene ikke vil tette seg, selv med all den sanden over, da vannet i rørene presser seg ut av hullene og hulrommene som finnes mellom sandkornene.

Om det er fare for frost om vinteren kan man ha salt i systemet som blir der i mange år fremover. Selve vannhuset med flottøren er i en isolert kasse.

Vedlikeholdet av anlegget består i eventuelt å justere nivået på vann i bassenget og møkke som på alle andre baner.

Anders har hatt sin bane i 7 år og den har fungert perfekt i alle disse årene. Med så lang utprøvningstid er han trygg på at produktet er bra. Anlegget leveres med en 5 års garanti.

 

Les mer om banen og referanser her