Per Anders Owren stråler av iver og han har nok av visjoner for alt rundt hest og hestesport. Han er en aktiv person som i tillegg til å være president i Norges Rytterforbund, er både medlem av Norges Idrettsforbunds anleggsutvalg og varaordfører i Asker kommune.

Hesteholdet i Norge har økt mye de siste årene. Det blir flere og bedre anlegg, samtidig sliter mange klubber med å opprettholde både drift og det frivillige engasjementet. Skal økningen fortsette trengs det flere gode anlegg og mange nok frivillige.

Stallmestern.no møter Per Anders under CSIO Drammen Grand Prix og får høre hva han og Rytterforbundet gjør for å bedre vilkårene for hestehold, ryttersporten, det frivillige arbeidet og anseelsen til ryttersporten generelt.

Rammevilkårene må bli enda bedre

Både i rytterforbundets styre og som lokalpolitiker, engasjerer Per Anders seg for å bedre forholdene for de som skal bygge eller driver hesteanlegg. Et av områdene er lovgivningen og de styrende rammene.

Innen lovverket, forskrifter, retningslinjer er det mange forhold som kan bli bedre for de som driver hesteanlegg. I tillegg erfarer mange at det er forskjell i tolkning og forståelse av lovverket rundt om i landet. Resultatet er at rammevilkårene blir forskjellige. Et eksempel er at hesteanlegg vurderes forskjellig rundt om i landet, ut i fra antall hester, beliggenhet, ridebaner, ridehall, med mer. Dette skaper mange hindringer for nybygg.

Andre områder som setter begrensninger, er den mindre ambisiøse satsningen på prosjektet hest som næring og at vi har en miljølovgivningen som er konserverende og som må utfordres – sier Per Anders.

Regionale anlegg og ridebanebunner

En erfaring noen klubber har, er at regionale anlegg utkonkurrerer de mindre når det avholdes stevner på samme dag. Per Anders er allikevel fornøyd med forbundets satsning på regionale anlegg. Det fungerer godt og er viktig for å bygge sporten som helhet. Ved å ha et stort anlegg som er godt utbygd og tilbyr det beste for sporten, så vil man både høyne kvaliteten og gi ryttere stevner som man kan strekke seg etter.

Satsningen på ridebunner var riktig fra forbundets side og er et fokus som er viktig i tiden som kommer – sier Per Anders. De nye bunnene har vist at hestene får mindre skader og med økt verdi på hestene har det blitt et større krav fra utøverne, at banene skal ha høyere kvalitet.

Private og klubb drevne anlegg er begge viktig

Mange klubbanlegg sliter med vedlikehold og å holde tritt med konkurranse fra private anlegg som bygges rundt om i landet. I en slik utvikling er det viktig med samarbeid og at synet på de private generelt er positivt slik at man sammen kan utvike sporten og gi gode tilbud til medlemmene.

Et annet viktig punkt er at det er mange nok rideskoler rundt om i landet, da de er en viktig rekrutteringsarena, og et svært godt barne og ungdomstiltak i en kommune.

Godkjenningsordningen er et godt tiltak

Om ikke så lenge vil den nye godkjenningsordningen settes ut i live. Det er av det gode, sier Per Anders. Selv om dette kan bli en for stor godkjennings ordning for mindre anlegg, er ordningen viktig for å heve kvaliteten på hesteanleggene.

En felles oppfordring fra Per Anders til alle som driver med hest, er at vi må spille på lag og skal vi bli mer inkludert i idrettsnorge generelt, oppfordrer han alle medlemmene til å engasjere seg i de lokale idrettsrådene.