Det som er farlig er feilbelastning og stadig gjentatte bevegelser. Ofte kommer feilbelastningen av at man ikke tar seg tid til å løfte, flytte og bære riktig.

Driver av stallen har ett ansvar ovenfor de ansatte å gi opplæring og de riktige hjelpemidlene, slik at de ansatte kan utføre jobben uten varig men.

Dette kan gjøres ved at man jevnlig har møte med de ansatte om temaet og observerer den enkelte ansattes arbeidsmåte.

Det andre man kan gjøre i den sammenhengen er å se om trilleborer, greiper og andre hjelpemidler er i god stand og best mulig egnet til jobben.

 

Tips til riktig arbeidsmetode

Dytting og trekking av trillebår eller forvogn:

–         Hold ryggen rett og skyv fra meg bena

–         Bruk kroppsvekten til skyving

–         Flytt kroppen i bevegelsesretningen slik at gjenstanden er rett foran deg.

–         NAVs anbefalninger er at vekten på det man skyver ikke er over ca 15 kg.

 

Løfting av høyballer, flisballer, vannbøtter og annet tungt:

–         Stå støtt med bred ben stilling der den ene foten er litt foran den andre.

–         Ha høyballen rett foran kroppen når man løfter

–         Bøy lett i knærne

–         Ha rett rygg og ikke vri ryggen under løftet

–         Bær høyballen nær kroppen

–         Hold godt rundt høyballen

–         Når du setter ned høyballen så hold ryggen rett og ikke strekk deg frem

 

Møkking av boksen:

–         Bøy knærne og ha rett rygg

–         Ikke vri kroppen, men flytt bena ved vridning

–         Begrens mengden av møkk ved vært spatak slik at ikke vekten får deg til å bøye ryggen.

 

Tips til lettere stalldrift:

–         Lettere tilgang til vann i boksene. Man kan installere vannkran i vær boks, enten til direkte fylling av bøtte eller for eksempel kran under drikkekaret.

–         Møkk flere ganger om dagen – gjør det raskt å møkke og hindrer samtidig fluer i stallen.

–         Om mulig ha en el-motorisert foringsvogn og evt. firehjuling til frakt av møkketralle

–         Bygge stall med boksvegger som kan fjernes så man møkker ut alt med bil som kjører gjennom stallen.

–         Vurder alternativ strø i boksene – Det er stor forskjell på møkkbarheten.