Equippo lab i Sverige markedsfører et enkelt system. De forteller Stallmestern at man får kjøpt en konvolutt med skjema, informasjon om mark, engangshansker og prøvepose. Prøven puttes i posen, skjema fylles ut og man sender det inn til kontroll. Dagen etter mottak får man svar på mail vedr. de mest vanlige markene. Man kan bestille en sjekk som undersøker enda nærmere for andre men da tar det noen dager lengre.

 

Rikstotoklinikken på Bjerke skriver på sine nettsider at bruk av analyser før korrekt behandling er et viktig tiltak for å sikre medikamentenes fremtid, da noen parasitter allerede begynner å bli resistente. Prøver kan sendes inn til Bjerke som vil analysere dem.

 

Ormkur_Falsterbo_2010Det finnes mange innvollsormer, men i Norge er det hovedsakelig 6-7 stk som er mest vanlig. Enkelt sagt blir hestene smittet av larver som kryper rundt på bakken. De går inn i systemet og legger egg i mage og tarm. Eggene føres ut ved avføringen og i den utvikler seg igjen til nye larver. Eggene er avhengig av varme for å utvikle seg.

 

Antall egg pr gram

En undersøkelse av møkken vil påvise antall egg og type egg det er snakk om. Antall egg telles og oppgis som antall egg pr gram.

En hest som har store mengder parasitter kan få synlige følger som diaré, avmagring, hoste, hovene ben, kollik, dårlig pels, lavere ytelse, bukhinnebetennelse og generelt mindre bra allmenntilstand. I ekstreme tilfeller kan hesten dø av parasittene.

Behandling foretas som oftest med et av følgende preparater etter type mark som er påvist. Banminth, Fyrantel, Ivomec, Noromectin, Eraquell, Bimectin, Cydectin, Cydectin comp, Equimax, Vectin, Axilur, Rintal, eller droncit.

Mange av medikamentene fungerer for flere typer ormer og for å unngå resistanse så varierer man bruken. Dersom man ikke tar prøver men gir markkurer regelsmessig, så gis kuren som oftest før beiteslipp i mai, under beite i juli, inn fra beite i september og etter frosten har lagt seg i nov/des.

mokk_ormParasitt bekjempende tiltak

Parasittene bekjempes best ved at man er omhyggelig med møkking og renhold. Bytte av beite områder og en jevnlig pløying er i tillegg med møkking viktig å gjøre ute. Inne i boksene er det på samme måte viktig med møkking. Parasittene kan for eksempel overleve i talle. Årlig høytrykkspyling av stallen og spesielt før følling i bokser er viktig parasittbekjempelses tiltak.

 

Les mer på Rikstotoklinikken.

 

Les mer på svenske sider:

–          SVA.se

–          Maskkontroll.se

–          Kollamasken.nu