Det bygges to ridebaner i fotballhallen. Hovedbanen er 80 * 35 så det skulle være god nok plass for rytterne. Banen er fra det engelske firmaet Martin Collins Eco trac. Stallmestern var og gikk banen under London HorseShow sist jul og der hadde de bunn fra samme firma, men inntrykket var at bunnen i England hadde mye mer voks innblandet enn på Fornebo. Fordelen med voks er at hesten ikke sklir, men det negative kan være at friksjonen blir for stor. Bob Ellis som var banebygger under London Horse Show fortalte humoristisk at han hadde problemer med å løfte beina når han kom utenfor arenaen da bena nærmest var klistret til gulvet. Se forøvrig egen artikkel på stallmestern der bla. Piet Rainmakers uttaler seg til Stallmestern om engelske ridebunner.

ohsoppvarmingsbanenbygging

Den andre banen som bygges på arenaen er oppvarmingsbanen. Den er på 60*22 og er i år lagt slik at publikum kan se oppvarmingen. Banen er bygget opp på samme måte og med samme bunn som hovedbanen. Rundt banen er det dobbelt sett med gjerder slik at sikkerheten er godt i vare tatt.

Som pynt er det laget grønt gress med fontene i den ene enden. Tribunemessig er det bygget stor vipp, presse og vanlig tribune i tillegg til de faste som allerede finnes på stadioen.

ohstribunebyggingen

Messeområdet er veldig stort i år og med enda flere utstillere. Da Stallmestern var innom onsdag kveld var det ikke få kasser med utstyr som ble båret inn i teltene.

ohsplaneringavbanenbygging

Det siste som ble gjort før de stengte for kvelden var å valse banene slik at de er klare til en spennende utgave av Oslo Horse Show.

Stallmestern vil være på plass under hele helgen.