Hester og andre produksjonsdyr spiller en viktig rolle i landbrukssektoren. Det er viktig for resultatene at fôrvarene er av god kvalitet. For å sikre at produsentene leverer kvalitet i produktene sine finnes det noen forskrifter som må følges. Disse bygger på samarbeid med EU og EØS avtalen og skal sikre fôrtrygghet i hele næringsmiddelkjeden, fra og med primærproduksjonen og til og med fôring av dyr.

I det daglige er det viktig at det oppbevares ordentlig for å sikre kvaliteten på kraftforet. Mus og fugler er raske til å lage hull i papirsekkene, så kontroll på skadedyr der foret lagres er viktig.

oppbevaringHeller man kraftfôret over i tønne eller foringskasse er det en sikker oppbevaring, men fyller man på ny sekk før alt er brukt opp, blir det mye støv i bunnen. Dette kan gis om det ikke er muggent. Støvet inneholder mye kalsium som er vanskeligst å få til å binde seg i pelletreringsprosessen. For å sikre best mulig kvalitet på fôret bør man noen ganger i året tømme tønnene helt og rengjøre for støv.

Holdbarhet som med matvarer

Kjøper man kraftfôr i sekker har de som oftest en holdbarhetsdato på 4-6 måneder. Den datoen er stemplet på sekkene. Etter den tid kan kraftforet harskne. Foret vil da få en litt annen smak som hestene kan reagere på, men i seg selv er det ikke farlig, om det da ikke har mugnet.

Varmebehandling av kraftforet har vist at det holder lengre samtidig som det bevarer næringsinnholdet. Det forskers videre på denne prosessen for å få varmebehandling enda bedre.

siloSilo for store staller

Driver man i større skala kan silo være et godt alternativ til sekker. Man må bestille minimum 3 tonn om gangen. Prisen pr kilo er vesentlig billigere enn i sekker.

Siloene fås i stoff, metall og glassfiber. I en silo kan det samle seg kraftfôr på innsiden av veggene som ender med at det klumper seg noe. Det kan bli liggende lenge og kan mugne. Siloer må følges opp på samme måte som fôrtønner. Rådet er å tømme siloen minst to ganger i året.

 

 

Les mer i forskriftene her:

FOR-2010-01-14-39: Forskrift om fôrhygiene

FOR-2012-12-12-1257: Forskrift om endring i forskrift om fôrhygiene

FOR-2008-12-22-1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften)