I 2008 vedtok Stortinget sammenslåing av Veterinærhøgskolen og daværende Norges Landbrukshøgskole. Året etter ble det bestemt at det nye fellesanlegget skulle ligge på Campus Ås og fikk navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Det nye anlegg er vel gjennomtenkt med mange spennende løsninger. På veien dit har det derimot vært mange bekymringer, noe som er naturlig når det berører mange. Stallmestern fikk henvendelser fra studenter og ansatte allerede da det ble vedtatt bygget, og har i årene etter fått jevnlig henvendelser fra både studenter, ansatte og byggefirmaer.

Bilde 178Et eksempel var den studentdrevede rideklubben og rideskolen som var ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) før rivningen. De mistet stallen sin og ønsket ny, men det ble det dessverre ikke plass til i de nye planene. Ansatte har flere ganger vært i kontakt med Stallmestern vedrørende ønsker de har hatt, og der de har trengt gode argumenter ovenfor utbygger og faglig råd, som feks størrelse på og oppbygging av underlag i mønstringshallen. Det har også vært flere firmaer som har tatt kontakt med Stallmestern, da hesteanlegg er litt spesielt. Henvendelsene har bla hvert i forhold til belegg i stallgangene og underlag til mønstringshallen med vokset fiber/filt.

Stort fagmiljø bygger Campus Ås

Det er Statsbygg som er byggherre for det nye Campus Ås.

Prosjekteringsgruppen PG Campus Ås vant i 2010 oppdraget. Den består av Multiconsult AS, ØKAW AS arkitekter, Henning Larsens arkitekter AS, NNE Pharmaplan AS, Link Landskap, Hjellnes Consult AS og Erichsen & Horgen AS.

PG CAMPUS ÅS Oversiktskisse m tekstElisabeth Edin Ruge, arkitekt, gruppeleder og partner i arkitektfirmaet ØKAW Arkitekter, forteller at hele prosjekteringsprosessen har blitt utført som programmerende prosjektering. Prosjekteringen av bygget startet mao etter at konkurransen var vunnet og blir foretatt i samspill med Statsbygg og brukere.

Statsbyggs kommunikasjonsleder for byggeprosjektet, Eva Kvandal og Elisbeth, viste Stallmestern rundt i det nye bygget. Begge synes dette blir et praktanlegg på alle måter.

Et miljøprosjekt

Det er i alle deler av prosjektet en stor bevissthet i forhold til miljøaspektet. Bygget blir et passivt hus med miljøklasse A. For å oppnå dette er det krav til energi, klimagassutslipp og materialer, i tillegg til avfallshåndtering og organisering av prosjektets miljøkrav. Miljømålene kan leses her

2018 04 24 11.13.52Et eksempel er betongbesparelse. Det benyttes bobledekke i etasjeskillene, noe som reduserer betongbehovet med 37 prosent.

Et annet eksempel er at de 8 tusen tonn med armeringsjern som benyttes er laget i 100 prosent resirkulert stål.

På takene vil det bli plantet sedumplanter for å gi byggene «grønne tak». Totalt blir 17 tusen kvadratmeter takflate dekket av jord og deretter kledd med sedumplanter eller bergknapp på norsk.

DSC 0037Spennende byggematerialer

Det meste som brukes av materialer er nøye plukket ut og i mange tilfeller testet godt før valg tas. Ytterveggene på byggene er et eksempel, der man har testet ut flere typer stein og metoder de er produsert på før valg ble gjort. Hele fasaden er belagt med over 260 tusen håndlagede fasadestein fra firmaet Petersen tegl AS i Danmark. Disse passer godt inn med de antikvariske bygningene på campus. Steinene har litt forskjellig sammensetning og brenning, slik at det blir nyanser og liv i veggene.

DSC 0067Skoddene på vinduene er spesiallaget så man slipper flimring. Motivet er hentet fra forstørrede bilder av hestehår, duefjær, fiskeskjell, og saueull. Elisabeth forteller at selv om det er spesiallaget så er mengden som er bestilt så stor at det prismessig ikke er noe dyrere enn andre tilsvarende produkter.

Et stort anlegg

Hele bygget består av 8 deler med oppunder 2400 rom og har en bygningsmasse på hele 63100 kvadratmeter.

Det er Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen som skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo. Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt.

De åtte delene utgjøres av hesteklinnikken, smådyrklinikken, produksjonsdyrklinikken, laboratorier med egen fiskelab, morfologibygget, veterinærinstituttet, fakultetsbygget med kontorer og studentfasiliteter, og fellesbygget med kantine, bibliotek og leseplasser

Elisabeth forteller at ØKAW Arkitekter utviklet en helhetsplan for Campus sammen med NMBU før veterinærprosjektet startet. Denne planen med et speilvendt parkdrag fra den fredede Urbygningen dannet grunnlaget for å få til en naturlig inkorporering av et så stort bygningsvolum opp mot det eksisterende Campus. Det er mange bygg som er revet for å få plass til det nye anlegget og i tillegg er flere veier lagt om, slik at man blant annet unngår kryssing av vei med hest.

Uteområdet er nøye planlagt for å ivareta overflatevann, gi gode oppholdssteder og skape et naturlig biologisk mangfold for de mange artene som er på campus. Byggeprosjektet har et kunstbudsjett på over 17 millioner, som skal brukes til kunstverk både inne og ute.

DSC 0055Smittevern er i fokus

Når anlegget er i drift vil man få inn dyr som er bærere av sykdommer som ikke må spres til andre. Bygget må derfor lages slik at bygget i seg selv ikke bidrar til spredning av smitte. Både hesteklinikken og smådyrklinikken har egne skjermede avdelinger med isolat med egne innganger for syke dyr med smitte. Både der og i resten av bygget er alle skjøter og gjennomganger spesiallaget for å unngå spredning. Ventilasjonsanlegg er det flere av, så man ikke frakter smittet luft til andre avdelinger. Kadavre blir behandlet i luthydrolyseanlegg som dermed sørger for at smitte ikke slipper ut av bygget. Alt av avfall blir deponert til Klemetsrud avfallsanlegg.

DSC 0040En reise i bygget

Bygget har en hovedinngang for ansatte og studenter. De blir møtt av en stor hall med store glassvinduer og trapper oppover i bygget. For hesteinteresserte vil de store vinduene til venstre være spennende. Der kan man nemlig se inn i hesteauditoriet. Det er laget slik at man kan leie inn hest inn i selve auditoriet. I gulvet der hesten blir stående, er det som ellers i hesteavdelingen, eget sluk til hestemøkk. Man slipper dermed trillebår og spade i auditoriet.

I hallen er det satt av plass til kunstprosjekt der blant annet dyreskjeletter blir benyttet i montere og abstrakt på gulvet. De store vinduene i hallen er av typen elektrokromatisk glass som fungerer som solavskjerming og det er eikespiler i vegger og tak.

2018 04 24 11.50.08Selve bygget for veterinærklinikkene er delt i et øvre plan for smådyr og et nedre plan for hester, begge plan med bakkekontakt og gode adkomstforhold.

En smart løsning er at man midt i byggets har samlet alle billeddiagnostiske undersøkelsesrom og operasjonssaler. Det er laget en egen vertikal forbindelse slik at personalet kan betjene begge etasjer slik at de små dyrene også får tilgang til avansert utstyr nede.

En utfordring har vært å få nok dagslys inn i alle rommene. Dette har man løst ved å ha lyssjakter ned, og spesielle vinduer i takflaten

DSC 0065Alt bindes sammen med langsgående korridorer

Publikum som kommer med hest har egen hovedinngang og resepsjon. Derfra leies hesten inn i en av de lukkede avdeling til der den skal. Det er egne avdelinger for kirurgi, medisin, føll og hoppe, poliklinikk og reproduksjon.

På begge sider av avdelingene er det brede langsgående ganger.

På den ene siden ligger driftskorridoren hvor det er egne effektive lagre for flis og grovfôr, kraftfôr, generelt lager, mm. Alt kan betjenes av elektrisk truck.

På den andre siden ligger gangen med undersøkelsesrommene. Operasjon og billeddiagnostikk ligger i en egen roligere tverrkorridor til denne.

I nedre del ligger den polikliniske avdelingen med mønstringsbaner, smie, tredemølle, undersøkelsesrom og ridebane 20×30 meter.

2018 04 24 11.04.312018 04 24 11.02.39Et innovativt møkkesystem og underlagsvalg

Det er 45 hestebokser tilgjengelig i tillegg til 4 bokser i isolatavdelingen. I alle boksene er det egne møkkasluk som er spesiallaget for anlegget. De har vakuum slik at møkka suges ut til møkkakontainer i eget anlegg. Der blir den etterbehandlet i over 135 grader for å drepe evt. smitte. Møkkesystemet er spesiallaget og testet ut over tid for å finne den beste løsningen. En av de tingene man har testet er om det skal være vakuum hele tiden eller bare ved bruk. En annen utfordring har vært kapasitet om flere møkker samtidig.

Det har vært mange områder der materialvalg og løsninger har bli vurdert nøye. Et av områdene er belegg på gulvene og da spesielt i mønstringsgangen og i boksene. I boksene skal det være mykt belegg som samtidig tåler hester med brodder. Gulvene skal i tillegg være enkle å rengjøre, være slitesterke og ikke glatte. Det å oppfylle alle de egenskapene er ikke så enkelt. For å gjøre best mulige valg testes det derfor ut forskjellige gulvbelegg på Adamstuen.

DSC 0052God høyde under taket og mye plass

Over boksene er det hele 4,5 meter. Det er vinduer som slipper lys inn og et ventilasjonsanlegg som suger luft ut. Størrelsene på boksene kan varieres i føllavdelingen slik at man kan adskille føll og hoppe, mens de samtidig har kontakt.

Utenfor boksene og i korridorene er det vannrenner som tar unna vann fra spyling. For å vedlikeholde og drifte alle anlegg, er det satt av plass til en hel teknisk mellometasje og en kulvert.

Mange undersøkelsesrom og operasjonssaler

Elisabeth forteller at man i starten av planleggingen hadde en stor og lang ønskeliste over hva man skulle få plass til. Fra de opprinnelige planene måtte anlegget reduseres med 10.000 kvadratmeter og det har vært flere runder med reduksjoner også etter det. Samtidig har det vært en kreativ prosess mellom arkitekt og brukere, for å få til flest mulig funksjoner innenfor smertegrensen av hva økonomien kunne tåle. Listen ble kuttet noe ettersom prosjektet gikk fremover. En av tingene som gikk ut var vannbasseng med tredemølle for hest. Det man derimot har fått plass til er en tredemølle uten vann, elektrofysiologisk avdeling, smie, vaskespilt, solarium, vaske/tørkerom, mønstringsgang med kameraer som filmer beinbevegelser ved mønstring, longeringsbane ute og en mønstringshall på 20×30 meter. Underlaget på mønstringshallen, mønstringsbanen og longeringsbanen vil alle ha noe forskjellig fasthet.

2018 04 24 11.18.18 2018 04 24 12.15.37 2018 04 24 11.27.01

De billeddiagnostiske undersøkelsesrommene vil bestå av det aller nyeste utstyret innenfor røntgen, MR, CT, ultralyd, scintigrafi og strålebehandling.

PG CAMPUS ÅS Interiør operasjonDSC 0060Det blir en operasjonssal for stående hest og to operasjonsrom for hest i narkose. De har eget bedøvelsesrom som er laget spesielt for hestene. Når en hest er bedøvet kan den assisteres opp på operasjonsbordet og trilles inn i operasjonssalen. Det er lagt mye arbeid i oppvåkningsområdet for hestene slik at det skal foregå på en trygg og sikker måte både for dyr og mennesker. Studenter kan flere steder stå på utsiden å se inn i opperasjonssalen via store vinduer.

Ute er det i tillegg til longeringsbane, paddocker, beitearealer og hengerparkering.

Prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk

Eva forteller at prosjektets fremdrift er i rute. Før sommeren 2018 skal betong og fasader være ferdige. Fra august 2018 kommer alt som skal inn i bygget. Bygget skal være ferdig bygd høsten 2019, men åpner først høsten 2020, da det tar lang tid å teste at alt fungerer og er bygget som det skal.

Sluttsummen på bygget blir opp mot 7 milliarder kroner, i tillegg til en milliard i brukerutstyr.

 

Les mer på Statsbygg sine sider her

Følg prosjektet på Facebook her